Gaucsík István ipolysági származású fiatal történész dokumentumgyűjteménye A jog erejével, A szlovákiai magyarság önszerveződése 1918-1938 címmel tavaly jelent meg a Kalligram Kiadó gondozásában. Az említett kiadvány ünnepélyes bemutatására Ipolyságon 2009. április 15-én került sor a Városi Könyvtár olvasótermében.
A szerzővel Lendvay Tibor a Pongrácz Társaság elnöke, a Pongrácz Lajos Alapiskola tanítója beszélgetett, aki pár évvel ezelőtt mint kolléga ismerte meg közelebbről is Gaucsík Istvánt, aki pályafutását mint pedagógus kezdte az említett alapiskolában.
Mint ipolysági gimnazista nagyon közel került a történelemhez és szinte minden szabadidejét a könyvek mellett, sokszor a könyvtárban töltötte.
Tanítói pályafutását befejezvén a vágsellyei levéltárban dolgozott, ahol ismét közel került a történelemhez, a történelmi dokumentumokhoz, ami még jobban megerősítette őt abban, hogy a szlovákiai magyarság gazdasági és szociális helyzetének kutatásával, a kisebbségi gazdasági szervezetépítéssel, a gazdasági és politikai hatalom összefonódásának problémakörével szeretne foglalkozni.
Jelenleg az ELTE és a Szlovák Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézetének doktorandusza és tudományos munkatársa.
A jog erejével című nagyon terjedelmes kiadvány, dokumentumgyűjtemény, mely egy olyan témakört tesz elérhetővé a kutatók számára, mely az mellett, hogy a kisebbségi társadalomszervezésben felvállalt szemléletformáló küldetést is célul tűzi ki maga elé, egy olyan hiánytótló gyűjtemény is, ugyan is a kisebbségi gazdasági érdekvédelmet felvállaló szlovákiai magyar szervezetekkel foglalkozik. Tanulmányokat, beszámolókat és értékeléseket tartalmaz, melyek rámutatnak a szlovákiai magyar gazdasági szervezetek fejlődésképére a 1918-1938-as években, rámutat az államgazdaságban betöltött szerepükre kerülve a politikai központúságú kutatásokat, előtérbe helyezve a gazdasági alrendszerek saját játékszabályait.
A szerző elárulta, hogy nemsokára egy következő hasonló munkával szeretne jelentkezni, mert fontosnak tartja, hogy mai szemszögből, kerülve az egyoldalú sérelemtörténeteket a maguk valójában, tényszerűen megvilágítva kerüljenek napvilágra az elmúlt időszak gazdasági életének dokumentumai.

Felvidék Ma, Solmoši Márta könyvtárvezető