2009. május 3-án szervezik meg a XX. Komáromi Imanapot a Szent András-templomban. A szlovákiai magyar katolikus hívek 20. évfolyamába lépett találkozóját a Komáromi Római Katolikus Plébánia, a Jópásztor Alapítvány és a Pázmaneum Társulás rendezi.
Az Imanapon magyar főpásztorért valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak a felvidéki katolikus hívek. Az Imanap egyben a most kezdődő Jó Pásztor Imakilenced első állomása is. Az I. Imanapra 1990. Pünkösdjén került sor a Szent András-templomban, Jókai szülővárosában. Azóta minden év Jó Pásztor vasárnapján – ami Húsvét 4. vasárnapja – összegyűlnek a felvidéki magyar katolikus hívek, hogy kérjék a Mindenhatót, hallgassa meg könyörgéseiket. Lénár Károly atya kezdeményezését folytatva, a helyi plébánia a Pázmaneum Társulással és a Jópásztor Alapítvánnyal karöltve rendezi meg 2006-tól az Imanapokat Révkomáromban, ugyanis fennállt a veszélye, hogy megszűnik az imatalálkozó. Az Imanapokat az előző években szervező Jó Pásztor Társulat több ízben is adott át Memorandumot a Szentszéknek, az Apostoli Nunciatúrának és a Szlovák Püspöki Karnak is. A nyilatkozatokat az illetékes hatóságok tudomásul vették, ám érdemi előrelépés nem történt. Ugyanúgy most sem, amikor a tavaly februárban létrehozott új egyházmegyék elrendezése kapcsán Nyílt levelet fogalmazott meg a Pázmaneum Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Mécs László Társulás. František Tondra, a Szlovák Püspökkari Konferencia elnöke a 2009. március 12-én keltezett levelében a következő választ küldte a 25 000 felvidéki magyar katolikus pap és hívő valamint 25 felvidéki magyar szervezet által aláírt Nyílt levelet kezdeményező szervezetek címére:

A Nyílt levél tisztelt aláírói!

A Szlovák Püspökkari Konferencia Központi Titkárságán folytatott megbeszélést követően, amelyre a 25 000 magyar hívő aláírásának átadása alkalmából került sor, a 2008. szeptember 18-án keltezett levelük tartalmát ismertettem a Szlovák Püspökkari Konferencia 61. együttes ülésén.
A püspökök természetesnek tartják, hogy biztosítani kell a nemzeti kisebbségek minőségi szinten végzett lelkipásztori gondozását, beleértve a katolikus magyar kisebbségét is.
A püspökök megállapították, hogy ennek a lelkipásztori gondozásnak a konkrét megoldása az adott egyházkormányzati területért felelős megyéspüspök teljes joghatósága alá tartozik.

Katolikus üdvözlettel:

Mons. František Tondra, a Szlovák Püspökkari Konferencia elnöke

Az átrendezett egyházmegyék élén álló főpásztorok Nyitrán és Besztercebányán helynökök kinevezésével igyekeztek csillapítani a magyar hívek kedélyeit. Az amúgy is égető paphiányon nem javított az egyházmegyei felosztás, hiszen több esperességet is kettévágtak, és a magyar papokat már nem helyezhetik szabadon egyik egyházmegyéből a másikba. Egyes egyházmegyékben Romániából érkező szlovák lelkiatyák is működnek a magyar ajkú község plébániáin, máshol plébániák is megszűntek és a szomszédos plébánosra bízták a híveket. A magyar hitoktató- és kispapképzés sem működik megfelelően, bár bizonyos engedmények már mutatkoztak, hiszen a besztercebányai megyéspüspök tavaly megengedte az egyházmegyéjébe tartozó egyik magyar kispapnak, hogy Magyarországon folytassa tanulmányait. A magyar kispapok budapesti tanulását hosszú éveken keresztül Ján Sokol elutasította. A pozsonyi érsek is igyekszik, de a magyar egyházközségekben tört magyarsággal bemutatott szentmise és a szlovák prédikáció mégsem nyújthat olyan lelki élményt a híveknek, mint ha azt egy magyar ajkú főpásztor végezné. A Nyílt levél és az azt támogató 25 000 hívő kérelme egyelőre nem talált meghallgatásra. A Komáromi Imanapon viszont a rendezők továbbra is magyar főpásztorért imádkoznak majd – nyilatkozta a Pázmaneum Társulás titkára. A jubileumi imanapon kiadásra kerül egy képes dokumentáció Lénár Károly atyáról. A könyvben az imanapokat elindító lelkiatya prédikációi, ünnepi gondolatai is helyet kapnak. Idén a keresztút a Szent András- templomból a Nádor utcán végig a híd lábáig tart majd. A szentmisét Orosch János nagyszombati segédpüspök mutatja majd be.

Program:

14:30 Keresztút Lénár atya gondolatai alapján
15:30 Megemlékezés Lénár Károly atyáról és a kommunizmusban üldözött felvidéki magyar papokról
16:00 Ünnepi főpapi szentmise. Bemutatja Mons. Orosch János nagyszombati segédpüspök

Felvidék Ma, atos