Kevés információ került eddig napvilágra azzal kapcsolatban, hogy a Szövetség a Közös Célokért társulás milyen sokrétű tevékenységet folytat. Ha valaki ezt a nevet hallja, nyilván eszébe jutnak az irodáik, ahol a magyar- és a diák igazolványok igényelhetőek.
Egyre többen jegyzik meg velük kapcsolatban azt is, hogy ők működtetik az első, és mindmáig legnézettebb szlovákiai magyar internetes honlapot, a Felvidék Ma weboldalon, amelyet az Emagyar Pontok keretében hoztak létre. (Nézettsége, a Google internetes keresőprogram mért adatai szerint a tízes skálán hatos fokozattal rendelkezik, amely napi több mint hatezer bejelentkező olvasót jelent.) Azt viszont már kevesebben tudják, hogy irodáik és lelkes szakemberek közreműködésével sikeres európai uniós-pályázók is. Hét éves működés után (a SZAKC 2001 novemberében alakult), a Szövetség a Közös Célért társulás munkatársaitól, – akik a munkát szervezik és irányítják – nem kis eredmény .

Az Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatban Andrássy Zsuzsanna, mérnököt kérdeztük a sikerekről, aki szakemberként a pályázatok egyik gesztora volt.

Az EU strukturális alapjából, a helyi és régiófejlesztést célzó, – ezen belül az intézményi együttműködést támogató – pályázaton 2005 júniusában sikeresen pályáztunk az úgynevezett Interreg (határokon átnyúló) alapból. Ebből az alapból Magyarország – Szlovákia – Ukrajna meríthetett a 2004-2006-os években. Mi a pályázatunkat 2008 májusában, a munkatervnek megfelelően befejeztük. A pályázat alapján két régióban,a Komáromi járásban és Rozsnyói járásban fejlesztettük az információ-nyújtáshoz nélkülözhetetlen hálózatot. A dél-szlovákiai hálózatunkat összekötöttük a szomszédos magyarországi megyék hálózatával. Ennek gyakorlati eredménye, hogy a két régió vállalkozói, üzletemberei, árubeszerzői, stb. az interneten keresztül hozzájuthatnak a dél-szlovákiai régiók adatbázisához.
Ezzel eredetileg az EU Rural Carrefours hálózathoz való csatlakozás megalapozását tűztük ki célul. Közben az EURC együttműködési forma megszűnt, a programunkat úgy módosítottuk, hogy az rákapcsolható legyen az új, a határokon átnyúló együttműködési (az európai területi együttműködési csoportosulás – az ismert angol rövidítése EGTC) formákra. Voltaképpen a programot a saját lehetőségeinkre és igényeinkre alakítottuk, hiszen Dél-Szlovákiában 11 irodánk működik, amely elképzelhetetlen internetes hálózat és jól feltöltött adatbázis működtetése nélkül. Csak tájékoztatásként mondjuk, hogy irodáink Pozsonyban, Dunaszerdahelyen, Galántán, Komáromban, Érsekújvárban, Zselízen, Losoncon, Rimaszombaton, Rozsnyón, Szepsiben és Királyhelmecen működnek.

Ha jól értettem, amit mondott, a SZAKC tevékenysége már régen nem csak a magyarigazolványok kiadására korlátozódik, hanem az európai integráció, illetve a határokon átnyúló együttműködések elősegítésére is.

Így van. Az együttműködés alapja pedig a jól működő információs hálózat. Csak ezzel tudunk tovább lépni, és elősegíteni a déli határrészek mellett élő emberek gazdasági felzárkóztatását. A második pályázatunk már ezt a feladatot tűzte ki célul, vagyis a határokon átnyúló gazdasági és szociális együttműködést.
A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programok Monitoring Bizottsága 2009. április 2-3-i ülésén döntött az első fordulóban kiírt pályázatok támogatásáról. E döntés értelmében a Szövetség a Közös Célokért szeptembertől nekiláthat majd a “Határon átnyúló hálózatépítés a közös érdekek felismerése céljából” című pályázat megvalósításához. A pályázatban a SZAKC vállalta a vezető partner szerepét, külföldi partnerként pedig a budapesti székhelyű Puskás Tivadar Közalapítvány fog közreműködni. A projekt folytatása annak a két éves időtartamú, tavasszal sikeresen befejezett „Gazdasági és szociális együttműködést segítő hálózat létrehozása és fejlesztése” nevű pályázatnak, amely az INFO-NET hálózat létrehozására és fejlesztésére irányult. Az új pályázat az összes SZAKC irodát bevonja az INFO-NET hálózatba, új hálózatépítéssel és adatbázis-építéssel kapcsolatos tevékenységekkel bővül a munkatársak repertoárja. A pályázat megvalósítása által elősegítjük az önkormányzatok, a kis-és középvállalkozók valamint a többi INFO-NET hálózatba tömörült térségi szereplő partnerség építésben, projektfejlesztésben és projektvégrehajtásban szerzett tapasztalatainak széles körű megosztását a térség többi szereplőivel.
A nyertes pályázatok listája letölthető a http://www.husk-cbc.eu/hu/ oldalról.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy e program keretében ez év májusban újabb pályázati felhívás várható.

Köszönöm a beszélgetést.

Felvidék Ma, Debrődi D. Géza