A Népszabadság a Miniszterelnöki Hivatal “Jelentés a külhoni magyarság helyzetéről” című kiadványát idézve arról ír: a legutóbbi években az összes szomszédos országban gyorsuló ütemben csökkent a magyar kisebbségek lélekszáma.

A legutóbbi években az összes szomszédos országban csökkent a magyar kisebbségek lélekszáma – méghozzá általában gyorsuló ütemben. A MeH által most publikált kiadvány bizonyos magyar közösségek esetében a drámai jelzőt használja. A csökkenés éppen a legnagyobb lélekszámú magyar kisebbségeknél a legnagyobb.A felvidéki magyarság demográfiai folyamatai egyre rosszabbak, mivel a magyarok részaránya a hatvanas évekbeli 12,5 százalékról 10 százalék alá süllyedt az ország teljes népességéhez viszonyítva. Egy évtized alatt csaknem 50 ezerrel apadt a magyar nemzetiségűek száma. Sokak szerint belátható időn belül félmillió alá süllyed az országban élő magyarok lélekszáma. Mivel az elvándorlás nem számottevő, a népességfogyás két fő okra vezethető vissza. Egyrészt azok a fiatalok, akik az 1970-1980-as években szlovák tanítási nyelvű iskolába jártak, elveszítették kulturális kötődésüket, gyakran városi
környezetben telepedtek le, és az új közegben asszimilálódtak. A másik nagy csoportot az “identitászavaros” személyek teszik ki, akik az elmúlt másfél évtized magyarellenes propaganda hatására a népszámlálásokon már szlováknak vallják magukat (ez főleg a Bodrogközben és az Ung-vidéken figyelhető meg). Az asszimilációs veszélyek napjainkban semmit sem mérséklődnek – ennek egyik oka, hogy a magyar nemzetiségű gyerekek ötöde szlovák tannyelvű iskolába jár.

Felvidék Ma, nol.hu, VZS