Zborai Imre újfent tollat ragadott, és tudósít a jubileumi, harmincadik Szepsi Csombor Márton Napok második hetének eseményeiről. A Szepsi Csombor Márton Napok 2009-es rendezvényei április 27-től június 20-ig tartanak, csalogatva a kultúrára és szórakozásra vágyó közönséget.

 

Tehetségkutató képzőművészeti verseny
A Szepsi Csombor Márton Napok rendezvénysorozat keretében szinte már elmaradhatatlan színfolt a középiskolások és a felső tagozatos tanulók képzőművészeti tehetségkutató versenye Szepsiben, amely évről évre megrendezésre kerül a helyi alapiskolában. A verseny elsődleges célja nem is annyira a megmérettetés, hanem a tehetségek felkarolása, segítése volt. Sorrendben a 14. tehetségkutató képzőművészeti versenyre került sor, amelyet a Rovás, a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, valamint a Csemadok Szepsi Alapszervezete szervezett. Az idén meghívást kaptak e tehetségkutató versenyre az encsi Váci Mihály Gimnázium (Magyarország), a kassai magyar gimnázium és ipariskola, a szepsi magyar gimnázium diákjai, valamint a rozsnyói és szepsi magyar alapiskola felső tagozatos tanulói. 2009. május 5-én, kedden a rajzversenyen csupán két iskola, a Kassai Márai Sándor Magyar Tannyelvű Gimnázium és Alapiskola, valamint a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium diákjai vettek részt. A diákok 11 pályamunkát készítettek el. Témakörét tekintve a megmérettetés többek között az alázatra, a ragaszkodásra, a felemelkedésre és a szenvedélyre reflektált, a diákok nyolc elvont témából választhattak, és ezt minden műfaji megkötés nélkül realizálhatták a rendelkezésükre álló eszközök segítségével. Öttagú szakmai zsűri bírálta el a munkákat, majd minden alkotást az alkotóknak be kellett passzpartozniuk, és felakaszthatták az iskola folyosóinak falára. A zsűri értékelése alapján, az első helyet Maklári Gabriella, a helyi gimnázium diákja szerezte meg. Második helyezést Tomory Veronika, a kassai Márai Sándor Gimnázium diákja ért el, a harmadik helyen pedig Szilvássy Katalin, ugyancsak a kassai Márai Sándor Gimnázium diákja végzett. Az első helyezett a Rovás 100,- €-t érő utalványát nyerte, amely ingyenes részvételt biztosít számára az idei nyári képművészeti alkotótáborba. Szabó Ottó festőművész, grafikus, a verseny kitalálója és elindítója a képzőművészeti verseny után elégedett volt a diákok teljesítményével. A tehetségkutató képzőművészeti versenyt meglátogatta Albert Sándor, a komáromi Selye János Egyetem alapító rektora, az MKP európai parlamenti választások képviselőjelöltje. Ajándékokat adott át a legtehetségesebb fiataloknak.

A csíksomlyói Feltámadási menet, a feltámadási jelvény és a zarándokkönyv fogadása
A csíksomlyói Feltámadási menet 2005-ben jött létre, hogy a lelkes emberek kiállása által, hirdesse az elfásult és csalódott honfitársainknak a Feltámadott Krisztussal való szövetségünket és a nemzeti újjászületésünk tiszta vágyát. A kezdeményezés idén folytatódik. A közel 3000 km-es nemzeti zarándoklat húsvéttól pünkösdig tartóan, a Balatontól Csíksomlyóig áthalad minden kárpát-medencei utódállamon. Ezt a távolságot a résztvevő közösségek körülbelül 30 – 40 km-es szakaszokat vállalva, stafétaszerűen adják össze. Az útvonal eszmeileg egy szívet rajzol a Kárpát-medencébe. A Feltámadási menet egyik ága Zamárdiból délnyugati irányba indul el, majd Baranyán, Délvidéken, az Alföldön át, lép Erdélybe és halad Csíksomlyó felé. A másik ág Tihanyból nyugat felé halad és Sopronnál keletre fordulva Felvidéket, Észak-Magyarországot, Kárpátalját köti össze Erdéllyel és Csíksomlyóval. A Feltámadási menet jelvénye az Árpád- kori motívumú szárnyas kereszt. Benne rejlik keresztény/keresztyén egységünk eszméje, húsvét (kereszt), pünkösd (szárny) szimbolikája is. A jelvényre a résztvevő közösségek egy szalagot kötnek fel, a kísérő zarándokkönyvbe pedig beírhatják üzenetüket. A Feltámadási menet pünkösdkor úgy ér véget, hogy a madéfalvi és a csíkszentkirályi kereszt népe felviszi a feltámadási jelvényeket a Kis-Somlyó nyergében zajló nagymisére. Ott utána az oltár előtt egyesítik őket, s azt a csíksomlyói közösség viszi a csángó misére, a plébániatemplomba, ahol őrzik minden esztendő szalagjait. A feltámadási jelvények pedig évente visszavivődnek a balatoni kiindulási helyre. Az idei Feltámadási menet 2009. május 5-én, kedden, Szepsibe is megérkezett. Mint szervező közösség, az előttük lévő stációtelepülés menetét fogadta a helyi római katolikus templomban. A szádalmási egyházközség kéttagú küldöttségétől és Bize Norbert, római katolikus plébánostól vették át a feltámadási jelvényt és a zarándokkönyvet. A fogadási ünnepség szentmisével kezdődött, rövid liturgiával, verssel és énekkel zárult. A szepsiek a jelvényre, mint résztvevő közösség – kifejezve a zarándoklat eszméjének igenlését – egy saját szalagot kötöttek fel. A szalagot a szervező közösség nevében Danko Jolán, a VMK alkalmazottja, a zarándokok nevében Magyar Margittal tűzték fel a keresztre. A Szepsi VMK és a Szepsi Római Katolikus Egyházközség által közösen szervezett Csíksomlyói zarándoklat résztvevői bizonyára majd találkoznak Csíksomlyón a jelvénnyel, s az arra feltűzött szalaggal. A szentmisén a város vezetői, képviselői, történelmi egyházai és hívei nevében köszöntőt mondott Iván László, Szepsi város alpolgármestere, az MKP Kassa-környéki járási elnök, megyei képviselő. Az ünnepélyes fogadást megtisztelte jelenlétével Köteles László, parlamenti képviselő, a Csemadok általános alelnöke, Zborai Imre, képviselői munkatárs, megyei képviselő és Vitéz Erika, a Szepsi VMK igazgatónője. Az ünnepélyes fogadást vezette, és a szentmisét celebrálta Gábor Bertalan, esperes-plébános, pápai káplán. A szepsiek, Zajdek Attila, akolitus vezetésével a Feltámadási menet jelvényét másnap a kassai híveknek adták át. A Feltámadási menet jelvénye – Mécs László szavaival élve – sok zarándok reményét testesítette meg Szepsiben:
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
Mert édesanyám izent a köveknek,
Szíve ment előre előttem követnek.

Mihályi Molnár László két új verseskötetének bemutatója
Szerdán, május 6-án folytatódott a XXX. Szepsi Csombor Márton Napok rendezvénysorozata, Mihályi Molnár László két új verseskötetének bemutatójára került sor a Szepsi Városi Művelődési Központ F-klubjában. A Szepsiben élő tanár, költő, publicista ezekben a versekben a szülőföld és a magyar kultúra szeretetét, valamint a felvidéki magyar sorsért való aggódását fejezi ki. A hitvalló költemények pedig a keresztény emberi értékek őrzését sugallják. Zborai Imre, a Csemadok Szepsi Alapszervezet alelnökének megnyitója és Vitéz Erika, a helyi VMK igazgatónőjének rövid köszöntője után a könyvbemutatót Balázs F. Attila, a pozsonyi AB Art Kiadó igazgatója vezette, aki bevezetőjében méltatta a költőt és bemutatta a Magyar Golgota és Napszentület című versesköteteit. A majdnem teltházas rendezvény léleküdítőnek is mondható. Előbb Demko András, majd Dobos Zoltán, de maga a költő is elszavalt egy-egy verset a kötetből. A tanár-költő vallott arspoeticájáról, vallási és politikai nézeteiről, emberi kapcsolatairól és küldetéseinkről e világban. A könyvbemutatót megtisztelte jelenlétével Köteles László, parlamenti képviselő, a Csemadok általános alelnöke, Csoltkó Jenő, a Csemadok Kassa-környéki TV elnöke, megyei képviselő, Zborai Imre, képviselői munkatárs, megyei képviselő, Vitéz Erika, a helyi VMK igazgatónője, Boda Ferenc, a Csemadok Kassa-környéki TV titkára, Szpisák Zsuzsanna, a Szepsi 12. Bercsényi Miklós Cserkészcsapat parancsnoka, az MKP Kassa-környéki járás titkára, Gábor Bertalan római katolikus esperes-plébános, pápai káplán és Gyüre Zoltán, nyugalmazott református lelkipásztor. Az érdeklődők a két új kötetet a helyszínen kedvezményesen megvásárolhatták. A költő a bemutató után dedikálta is versesköteteit. Színesítette a találkozót Hornyák Marek, felesége Zsuzsa, és kis együttese, akik a költő néhány megzenésített versét adták elő nagy sikerrel. Az est kötetlen beszélgetéssel ért végett.

Ünnepélyes református istentisztelet Kálvin János tiszteletére
A XXX. Szepsi Csombor Márton Napok rendezvénysorozat keretében 2009. május 10-én, vasárnap, a szepsi református templomban ünnepélyes istentiszteletre került sor, a kálvinizmus névadója születésének 500. évfordulója tiszteletére. Verset szavalt Kovács Katalin, a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola tanulója. Igét hirdetett Szabó Norbert, a magyarországi Tomor település református egyházközösség lelkipásztora, aki felesége és az egyházközség gondnoka kíséretében érkezett az ünnepélyes istentiszteletre. Az istentiszteletet megtisztelte jelenlétével Köteles László, parlamenti képviselő, a Csemadok általános alelnöke és Zborai Imre, képviselői munkatárs, megyei képviselő. A Kálvin János születésének 500. évfordulója tiszteletére tartott ünnepélyes református istentisztelet végén, Köteles László kislánya, Ágota, a Csemadok Szepsi Alapszervezet nevében virágcsokrot nyújtott át az igét hirdetett lelkipásztor hitvesének.

Előadás Kálvin János életéről és hatásáról a magyarságra
Vasárnap, a szepsi református templomban Prof. Dr. Dienes Dénes, teológiai professzor, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményének igazgatója, Kálvin János születésének 500. évfordulója alkalmából, a svájci reformátor életrajzának olyan előadását tartotta, amely a lelkészkedő papság és a közönség igényeit egyaránt szem előtt tartva, az újabb kutatások eredményeit is felkarolja. A professzor előadásában ismertette Kálvin János életét, tevékenységét, és nem utolsó sorban hatását a magyar reformációra. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Köteles László, parlamenti képviselő, a Csemadok általános alelnöke, Iván László, Szepsi város alpolgármestere, az MKP Kassa-környéki járás elnöke, megyei képviselő, Zborai Imre, parlamenti képviselői munkatárs, megyei képviselő, Varga Zoltán, szádalmási református lelkipásztor, Vitéz Erika, a Szepsi VMK igazgatónője, Sykora Ilona, a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium igazgatónője. Az előadáson részt vett Máté Jolán, az MKP Zsarnói Helyi Szervezet elnöke és kísérete, valamint Gyüre Zoltán, nyugalmazott református lelkipásztor. A teológiai professzor tartalmas előadását a résztvevők és a Csemadok Szepsi Alapszervezet nevében Köteles László köszönte meg. Az előadás után a házigazda, Gábor Lajos, szepsi református lelkipásztor szeretetasztalhoz invitálta az előadás résztvevőit. A rendezvény kötetlen baráti beszélgetéssel ért végett.

Koszorúzási ünnepség és megemlékezés a II. világháború áldozatainak emléktáblájánál
Május második vasárnapján, a megbékélés napján a szepsiek fejet hajtottak a háború áldozatainak emléke előtt. Koszorúzási ünnepségre és megemlékezésre került sor a II. világháború áldozatainak emléktáblájánál, a ravatalozó előtti téren, a városi hivatal és önkormányzat, a történelmi egyházak, valamint a város szakmai- és civil szervezeteinek közreműködésével. A koszorúzási ünnepség és a megemlékezés a Szózat eléneklésével kezdődött. A megemlékezést vezette Köteles László, a Csemadok Szepsi Alapszervezet elnöke, a Csemadok általános alelnöke. Verset mondott Turnyanszky Malvin, a Szepsi Magyar Tannyelvű Gimnázium diákja. Ünnepi beszédet mondott Iván László, Szepsi város alpolgármestere, az MKP Kassa – környéki járás elnöke. Az áldozatokra emlékezve imádkozott Gábor Bertalan, szepsi római-katolikus esperes-plébános, pápai káplán és Gábor Lajos, szepsi református lelkipásztor. A megemlékezésen közreműködött a Szepsi Római Katolikus Dalárda. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Zacharias István, Szepsi város polgármestere, az MKP alelnöke, megyei képviselő, Zborai Imre, parlamenti képviselői munkatárs, megyei képviselő, Varga Zoltán, szádalmási református lelkipásztor, Vitéz Erika, a Szepsi VMK igazgatónője, Sykora Ilona, a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium igazgatónője és Gyüre Zoltán, nyugalmazott református lelkipásztor. A megemlékezés a Szózat eléneklésével ért végett. A megemlékezés a II. világháború áldozatainak emléktáblájánál – Mihályi Molnár László szavaival élve – sok résztvevő és emlékező szemében örömkönnyeket okozott: „Valaki, mert elbírta soká, valaki, mert nem tudta hová, valaki, mert bálványa ledőlt, valaki, mert nem várt szeretőt, a gyertya mindenütt csonkig ég”.

Felvidék Ma, Zborai Imre

Képek a képgalériában ITT