Május 30-án, szombaton, immár 10. alkalommal rendezte meg Garamkövesd Község Önkormányzata a Szent Orbán-ünnepséget. A rendezvény szabadtéri szentmisével kezdődött  a Párkány szomszédságában található község  Szent Orbán parkjában, amelyen a helybéli hívek közösségén kívül a meghívott vendégek népes csoportja is megjelent, köztük a pilismaróti testvérközség önkormányzatának polgármesterével és képviselőivel.

A szentmise főcelebránsa és szónoka, Pilismarót plébánosa, Kálmán Antal atya beszédében a ajtó és a kapu bibliai fogalmából kiindulva mutatott rá annak fontosságára, hogy mi is az Egyház által mutatott helyes úton járva közelíthetjük meg az üdvösség kapuját. A szentmise végén Szent Orbánra, a szőlőművesek védőszentjére utalva, a helybeli lelkiatya, Farkas Zsolt arra figyelmeztetett, hogy Isten kegyelme nélkül emberi fáradozásaink hiábavalóak, ezért kell kérnünk a szentek közbenjárását és a Jóisten áldását minden munkánkhoz.

A szentmisét követően az ünneplő közösség a Szent Orbán park kapujához vonult, ahol Sliva Judit, a község polgármestere köszöntötte a vendégeket és a helybelieket, majd beszédének végén a Bródy Sándor által szerzett és Koncz Zsuzsa előadásában emlékezetessé vált dal idevágó részét is elénekelte: „Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárkit beengednék, nem kérdezném tőle, hát téged ki küldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljött.“

Ezt követően került sor a Szent Orbán-kapu megáldására, amelyet Pintér Zoltán zsitvabesenyői plébános, püspöki tanácsos végzett. A Szent Orbán-kapuban elhelyezésre került az egykori garamkövesdi Szent Orbán-kápolna alapköve, amelyen a következő felirat olvasható: „Az Isten dicsősségire Sz. Urban tiszteletire e kápolna fölépült fölsőség engedelmivel Darázs János költségivel e szőlők köszt elkészült AD 1825“.
Az ünnepség további programja során, a folklórműsor révén, a régió hagyományőrző csoportjai gondoskodtak a szórakozásról. A nap folyamán gulyásfőzőversenyre is sor került, valamint a helyszínen felállított borsátorban a régió díjnyertes borait is megkóstolhatták a nemes nedű kedvelői.
A rendezvény befejező részében a garamkövesdi ifjúság és Szűcs Judith zenés műsorát hallgathatták meg az érdeklődők, majd felhőtlenül szórakozhattak a hajnalig tartó majális keretében.

Felvidék Ma, Pázmaneum-CJ
Fotók: Farkas Gábor