Liptószentmiklós / Liptovský Mikuláš

 

Vág völgye és árva

A Liptói-medence közepén fekszik, s irtványfaluként már a IX–X. században létezett. Népes jobbágytelepüléssé Liptói Miklós comes, a Pongrácz-grófok egyik őse tette 1286-ban. A falu közepén kápolnát építtetett Szent Miklósnak, így ez a szent lett a település névadója. Városi rangot 1360-ban, Nagy Lajos királytól kapott. Története során a liptói főurak csatározásaitól s a huszita háborúktól egyaránt sokat szenvedett. A szlovák nemzet életében igen jelentős város, főleg azóta, hogy Tranoscius György, a híres cseh protestáns prédikátor itt telepedett le, s itt is hunyt el 1637-ben. A múlt század első évtizedeiben is fontos központja volt a szlovák nemzeti ébredés mozgalmának, főleg Gašpar Fejérpataky-Belopotocký nyomdászmester és Michal Miloslav Hodža evangélikus lelkész kezdeményezésére. 1844 augusztusában itt, az 1788-ban épült evangélikus paplakban (Tranoscius utca–Tranovského ul. 8), alakult meg a Tatrín nemzetiségi egyesület, s itt dolgozták ki 1848. május 10-én a szlovák nemzet kívánságainak 14 pontját. A szlovák nemzet nagyjai közül Liptószentmiklóson született Janko Kráľ (1822–1876) költő, Martin Rázus (1883–1937) költő, Ján Levoslav Bella (1843–1936) zeneszerző, Janko Alexy (1894–1970) festőművész és Aurél Stodola (1859–1942), a genfi műszaki főiskola tanára, a turbinaépítés világhírű mestere.

 A város főtere a Felszabadítók tere (Nám. Osloboditeľov). Ennek 31. számú épülete a Palatinus-ház, a későbbi vármegyeháza. Az 1713-ban épült késő barokk ház eredetileg Liptó vármegye törvényszéke volt, itt ítélték halálra Juro Jánošíkot, a legendás betyárt. Az épület ma a Janko Kráľ Irodalomtörténeti Múzeumnak ad otthont. Ugyancsak a főtéren áll a XIII. századi Szt. Miklós-templom, melyet az idők folyamán sokszor átépítettek. Külseje jelenleg barokk, harangtornya reneszánsz stílusú. Gótikus berendezése felbecsülhetetlen érték. A Tranoscius utcai evangélikus templom empire stílusú épület. Az egykori evangélikus iskola XVIII. század végi, a hetvenes években képtári célokra átalakított épületében (Tranoscius u. 3) Peter Michal Bohúň Galériája székel; a XIX. század művészetét bemutató állandó kiállításon P.M. Bohúň művei dominálnak, de találunk itt Mednyánszky László- és Stróbl Alajos-művet is. A Szlovák Természetvédelmi és Barlangászati Múzeum (Iskola utca–Školská ul. 4), a XVIII. század derekán épült volt jezsuita kolostorban található; az érdeklődők barlangász-felszerelést is vásárolhatnak itt vagy a múzeum Május 1-je utca (ul. 1. mája) 18. sz. alatti épületében, ahol egyébként A karszt és Szlovákia barlangjai c. állandó kiállítás kapott helyet.