2004. május 1-jén Szlovákia az Európai Unió tagjává vált. Az öt év során számos előny is származott a tagságból, de bizonyos kérdésekben a hosszadalmas procedúrák és a nemzeti kisebbségekkel való nemtörődés rányomja bélyegét a tagságra. 1993-ban folytak az első csatlakozási tárgyalások Szlovákia és az EU között. A legintenzívebben a Dzurinda-kormány ideje alatt készültek az EU belépésére Szlovákiában, ami eredménnyel is zárult, ugyanis 2004. május 1-jén Szlovákiát is befogadták az európai közös családba.
2004-ben még Magyarország, Csehország, Lengyelország, Litvánia és Szlovénia csatlakozott az EU-hoz.

Az EU-nak négy fő intézménye van: az Európai Unió Tanácsa, az Európai Parlament, az Európai Bíróság és az Európai Bizottság. Mindegyiknek külön elnöke, külön szerepe és külön felelőssége van.

Az EU tevékenysége a politika minden területét felöleli, az egészségügytől a gazdaságpolitikán át a külügyekig és a védelmi kérdésekig. Hatalmának jellege azonban a különböző területeken más és más, attól függően, hogy a tagállamok mennyi hatalmat ruháztak rá. Ennek megfelelően az EU bizonyos területeken egyfajta föderációra (például a pénzügyek, az agrárpolitika, a kereskedelem és a környezetvédelem terén), más területeken konföderációra (például a szociális és gazdaságpolitika, a fogyasztóvédelem és a belügyek terén), megint más területeken pedig nemzetközi szervezetre (például a külügyek terén) hasonlít. Az EU egyik legfontosabb tevékenysége az egységes piac létrehozása és fenntartása, melynek elemei a vámunió, a közös pénznem (amelyet a 27 tagállam közül eddig 16 vett át), a közös agrárpolitika és a közös halászati politika.

A keleti határon viszont ellentétes folyamat zajlott le, ott megnövekedett a szolgálatban lévő vámosok száma.
A Vámhatóság az EU-s belépést követően az ország belsejébe helyezte át tevékenységét, ahol jelenleg a legfőbb feladata az áruszállítás ellenőrzése és a vámkezeléssel kapcsolatos feladatkörök ellátása. A vámosok élénken monitorozzák az illegális szemétszállítást, továbbá a veszélyeztetett növény- és állatfajok esetleges szállítmányozását Szlovákián keresztül. Munkájukat egy mobilszkenner segítségével végzik, mely pár másodperc alatt képes megállapítani, hogy a kamionban illegális, tehát csempészáru van-e. Az immár három éve használt mobilszkenner segítségével a vámosok eddig már több mint 200 illegális, főleg cigarettából álló szállítmányt füleltek le.

Felvidék Ma, atos