Megalakult az egységes Magyar Református Egyház, miután az alkotmányozó zsinat tagjai pénteken délelőtt Debrecenben elfogadták az alkotmányt.
Az alkotmányt a hazai református egyházkerületek, a kárpátaljai, az erdélyi, a királyhágó-melléki és a délvidéki magyar református egyházrészek püspökei látták el kézjegyükkel.
A szlovákiai magyar református egyház nem csatlakozott az új szervezethez, de képviselői jelen vannak Debrecenben és kinyilvánították együttműködési szándékukat.
A zsinat döntésével lényegében a Kárpát-medencei magyar református egyházrészek alkotmányjogi egységét mondta ki.
A testület tagjait az esemény megkezdésekor Bölcsei Gusztáv, a házigazda Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke üdvözölte, s bejelentette: Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke üzenetben köszöntötte az alkotmányozó zsinatot.
Az államfő szerint “a magyar igazolvány bevezetése óta nem történt hasonló horderejű lépés”, amely nem csak a protestánsok ügye, hanem a magyar nemzet egységét erősíti.
“A magyar nemzet egységének képviselete, (…), megőrzése (…) közös cél” – írta üzenetében Sólyom László.
Kósa Lajos polgármester Debrecen ajándékaként egy-egy, erre az alkalomra készített zászlót adományozott a Magyar Református Egyházat alkotó részegyházaknak.
A polgármester óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy Debrecen ad otthont az újraegyesítő zsinatnak, de feltette a kérdést: hol is lehetne másholt, mint a kálvinista Rómában?
“Az egységesülés értünk, a magyar reformátusságért van, de senki ellenére” – mondta Kósa Lajos.
Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke bejelentette: áldást kívánó levélben üdvözölte az alkotmányozó zsinatot a Reformátusok Világszövetsége, az Európai Egyházak Konferenciája és több testvéregyház Európából, Amerikából és Ázsiából.

Felvidék Ma, MTI, ddg