Mérföldkövek XIII. címmel május 2-án az udvardi művelődési házban került sor a szlovákiai magyar helytörténészek tizenharmadik országos találkozójára, amelynek témája az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékezete volt.

 

A résztvevők színvonalas előadásokat hallhattak neves előadók tolmácsolásában. Egy nappal korában az Udvardi Községi Hivatalban tartotta vezetőségi ülését a Pro Patria Honismereti Szövetség.


Koncsol László megnyitója

A Patria-díjat Koncsol László, a Pro Patria Honismereti Szövetség elnöke és Turay László elnökségi tag adták át Szarka Katalinnak a palásti Falumúzeum létrehozásáért.


A Pátria díj átadása

A programok közül kiemelkedett Katona Tamásnak “A szabadságharc emlékei a Felvidéken” címmel tartott élvezetes előadása, Petrás Éva budapesti történésznek az “1848 megítélése a szlovák és a magyar történetírásban” témában elhangzott értekezése és Limpár Péternek a “Felvidéki honvédek a szabadságharcban” néven futott, jeles honvédzászlóaljakról szóló beszámolója.


Katona Tamás előadása közben

Petrás Éva szerint a nemzettudatunkban központi szerepet játszó 1848/49-es szabadságharc egyik legnagyobb vívmánya a jobbágyfelszabadítás volt.


Petrás Éva előadása közben

Míg a magyarok ezekhez a forradalmi eseményekhez a modern Magyarország megteremtését társítják, a szlovákok elsősorban a nemzeti mozgalmak összeütközését. Míg március 15-e a magyar nemzet születésnapja, a szabadságharc ünnepe, ezzel szemben a szlovák történetírás e piros betűs magyar ünnepet megpróbálja súlytalanítani, elhalványítani. Ezzel együtt azonban megcsonkítja a szlovák történelmet, megfosztja a szlovákokat az emlékezéstől. A csaknem másfél évig tartott szabadságharcban magyar oldalon hozzávetőleg százezer katona áldozta életét. Emellett sokan megsebesültek és a forradalom elfojtása után, mintegy ötvenezren sínylődtek különböző börtönökben. Ezzel összefüggésben „a temetőink tele vannak emlékhelyekkel és honvédsírokkal. A helytörténeti munka rendkívül nagy jelentőséggel bír az azonosságtudatunk megőrzése szempontjából” – hangsúlyozta többek között Katona Tamás történész.
Lampár Péter a híres 9. (vörös sipkás) kassai, a 4. pozsonyi, a Pozsony, Nyitra és Trencsén megyéből toborzott 15. és a 64. barsi zászlóaljról közölt érdekes adatokat. A családias hangulatban zajlott országos találkozón a helytörténészek is beszámoltak kutatási eredményeikről. Végh László, a Bibliotheca Hungarica igazgatója szerint az utóbbi években a szlovákiai magyarság körében nőtt az érdeklődés a helytörténeti kutatások iránt és ez a jelenség a napvilágot látott füzetek, könyvek megszaporodott számával is alátámasztható.
A rendezvény szervezői voltak: Udvard Község Önkormányzata, a Pro Patria Honismereti Szövetség, a somorjai Bibliotheca Hungarica, a Csemadok Országos Tanácsa, a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya, a Csemadok Udvardi Alapszervezete és a Rákóczi Szövetség Udvardi Alapszervezete. Fő védnöke volt: Duka Zólyomi Árpád, európai parlamenti képviselő.

Oravetz Ferenc

Felvidék Ma