Ján Mikolaj oktatási miniszter szerint a szlovák és a magyar történészek nem közös történelemkönyvön dolgoznak, hanem monográfián. „Abban egyeztek meg, hogy először egy monográfiát írnak, amiből esetleg később születik majd egy tankönyv. Ez pedig valamikor a jövő év végére készülhet el” – mondta Mikolaj a SITA hírügynökségnek.
A könyv 15 fejezetre tagolódik majd, egy közösen írt bevezető résszel. Minden fejezet az adott történelmi eseményt illetve korszakot szlovák és a magyar nézőpontból egyaránt tárgyalni fogja, majd egy közös összefoglalóval záródna mindegyik fejezetrész. Mikolajnak nem tetszik, hogy a könyvben mindössze egy, közös történelmi nézőpont alapján megírt rész lesz. „Egyelőre nem tudom elképzelni, hogy miként fogjuk ezt a könyvet, mely ugyanarra a történelmi korra vonatkozólag kétféle szemléletmódot jelenít meg, tankönyvvé változtatni” – jelentette ki a miniszter, aki szerint esély van arra, hogy a monográfia az iskolákba is eljusson, de előbb egy szakmai bizottság megvizsgálja, hogy a mű összhangban van-e az állami művelődési programmal. Ha igen, akár tankönyvvé is nyilváníthatják, ellenkező esetben viszont mint segédanyagot lehet majd használni.

Mikolaj személy szerint azon a véleményen van, hogy nem kellene az iskolákba olyan könyvet eljuttatni, melyben kettős nézet és látásmód érvényesül. „Semmi értelmét nem látom ennek” – érvelt a miniszter, aki mellesleg egyetért a sokat vitatott „ősi szlovákok” kifejezés használatával a készülő műben.

A magyar és a szlovák iskolák számára készülő (tan)könyv előkészületei a tavalyi év elején zajlottak. Legutoljára a két ország külügyminisztere, Miroslav Lajčák és Balázs Péter tárgyalt róla. A Szlovák-Magyar Történész Vegyesbizottság szlovák részének elnöke, Štefan Šutaj elmondása szerint a szlovák és a magyar történészek június 11-én és 12-én Rozsnyón találkoznak majd, ahol a tervek szerint kicserélik véleményüket az egyes fejezetrészek végső verzióját illetően. Čaplovič hivatala közel félmillió koronát (16 600 euro) különített el a könyv kiadására, és további 16 ezer eurót ad, ha leadásra kerülnek a kéziratok. Hogy végül milyen példányszámban jelenik meg a könyv, Šutaj nem tudta megmondani.

Felvidék Ma, SITA, tt.