Nem mutat biztatót a szlovák állami költségvetés alakulása. A pénzügyi-gazdasági válság hatása már ebben is megmutatkozik, annak ellenére, hogy a költségvetést – az ellenzék figyelmeztetése ellenére – még egyszer sem módosították.

Az állami deficitnek ebben az évben a nemzeti össztermék 4,7 százalékát kellene elérnie, viszont a következő évben is emelkedést prognosztizálnak, 5,4 százalékot.
Az elmúlt évi költségvetés összeállításakor még úgy tervezték, hogy tartani kell a 3 százalékos határt, holott korábban még csak 2,1 százalékos deficittel számoltak.
A költségvetés bevételeiben is megmutatkozik a válság hatása. Az év első négy hónapjában már érezhetőek a bevételkiesések. A tavalyi év hasonló időszakában 11,7 százalékkal voltak magasabbak a bevételek. Ennek arányában emelkedtek a kiadások is. Április végén az állami költségvetés 347,3 millió eurós hiányt mutatott.
A szlovák Pénzügyminisztérium jelentése nem ad okot a további optimizmusra sem. A költségvetés kedvezőtlen alakulása az első negyedév eltelte után sem állt meg. 3,326 milliárd euró volt az államkassza eddigi bevétele. Ez éves szinten 11,7 százalékos visszaesést jelent. A kiadások sem csökkentek. Éves szinten 4,7 százalékkal 3,374 milliárd euróra emelkedtek.
Az államkassza 347,4 millió eurós hiánya aránylag magas összeg, ami előre prognosztizálja, hogy a szlovák gazdaság, amely az elmúlt évben sikeresen teljesített, most nagyon kedvezőtlenül alakul. Bizonyíték erre az elmúlt évi adat is, mely szerint 2008 áprilisában az államkassza jelentős többlettel, 257,5 millió euróval zárt.

Felvidék Ma, sk