Egyszerre kondul meg a Kárpát-medence összes református templomának harangja, amikor egységesülnek a történelmi határok megváltoztatása miatt szétszakított Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék és az anyaország reformátusai.

2009. május 22-én, pénteken az Alkotmányozó Zsinat Debrecenben ül össze, hogy ratifikálja az egységes Magyar Református Egyház Alkotmányát.

Honlapunkon a múlt héten – az MTI tudósítójának téves információja miatt – a május 22-ei eseménnyel kapcsolatban az az információ jelent meg, miszerint Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának lelkészi elnöke azt nyilatkozta volna, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – mivel nem ratifikálta az alkotmányt – nem vesz részt az alkotmányozó zsinaton. Valószínűleg rosszul tájékozódott a tudósító, mert most kaptuk a hírt, hogy Bölcskei Gusztáv megerősítette, május 22-én, az alkotmányozó zsinat ülésén részt vesz a Szlovákiai Református Egyház is. Bölcskei a református egyház április 18-ai döntését – miszerint nem ratifikálják a közös alkotmányt, – a „jelenlegi politikai helyzetben” bölcs döntésnek nevezte. Bölcskei Gusztáv, aki a vendéglátó egyházkerület püspöke is, szeretettel várja a szlovákiai magyar reformátusokat is erre az eseményre.

Megkeresésünkre Fazekas László, a Szlovákiai Református Egyház püspöke is megerősítette, a zsinati tanács tagjai részt vesznek az alkotmányozó ülésen, és több gyülekezetből is jelezték, hogy elmennek az ünnepségre, Debrecenbe.

Az alábbiakban közreadjuk a Fazekas Lászlónak, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökének gondolatait a debreceni, május 22-ei eseménnyel kapcsolatban a reformatus.hu honlap alapján.

„A Kárpát-medencei református egyházaknak az egységét mi magától értetődőnek tartjuk. Úgy gondoljuk, hogy ez nem csatlakozás vagy nem csatlakozás kérdése, hanem egy Istentől kapott ajándéknak tekintjük, amely azokból a közös gyökereinkből táplálkozik, amit mi mindmáig megőriztünk. Erre építettük rá hitvallásainkat is. Ezt az egységet mi mindenképpen támogatjuk. Jézus Krisztustól is azt a tanítást kaptuk, hogy mi magunk is egyek legyünk, mint ahogy Jézus Krisztus is egy az Atyával. Ezt mi mindenképpen támogatjuk.
Nemcsak erről az egységről van szó, hanem egy másfajta közeledésről is. A Kárpát-medencei református egyházak nagy többségben magyar ajkúak és magyar érzelműek. Mi ehhez hozzákapcsolódva, ennek a jegyében veszünk részt.

Ünnepeljünk együtt, közösen, május 22-én Debrecenben!

Felvidék Ma, sk