Vásárút / Trhová Hradská

 

Duna mente
A falu neve annak emlékét őrzi, hogy erre vezetett egykor a vásárosok útja. Nevét először egy 1235-ben kelt oklevél említi. A pozsonyi káptalan és prépost ősi birtoka volt. A falu birtoklásában a Szentgyörgyi és Bazini grófok zaklatták a káptalant. Bocskai, Bethlen seregei is táboroztak Vásárúton, s 1849-ben ütközet zajlott le határában a császáriak és a honvédek közt.

Szent Antal-temploma a község harmadik kőtemploma. A helyén egy Szent Györgynek szentelt fatemplom állt, ezt 1634-ben elsodorta az árvíz, majd az 1668–72-ben épült új kőtemplom is elpusztult. Az új barokk stílusú templom 1757-ben épült, ezt 1905–6-ban szecessziós neoromán stílusban átalakították. A késő barokk plébánia 1774-ben épült.