Vörösklastrom / Červený Kláštor

 

A Szepesség, a Tátrák ás Sáros

Vörösklastrom / Červený Kláštor forgalmas idegenforgalmi központ a Dunajec partján. 1948-ban több környező település és a Vörösklastrom épületegyüttesének egyesítésével jött létre. A Vörösklastrom vörös tetőcserepeiről kapta a nevét. Kokas comes építtette 1319-ben fogadalomból a hallgatag karthausi barátok számára. Stratégiailag is fontos határerődítmény lett, a husziták egy időben el is kergették a szerzeteseket. A rend XVI. századi feloszlatása után a kolostor világiak kezére került, majd a nyitrai püspök vásárolta meg, s olasz kamalduli barátokat telepített falai közé. A kamalduliak 1747-ben helyreállították a templomot és a kolostort. Miután II. József ezt a rendet is megszüntette, az épület 1786-ban az eperjesi görög katolikus püspökségé lett. 1907-ben csaknem az egész tömb leégett, a berendezés egy része időközben Lengyelországba került. A templom a renováláskor rokokó berendezést kapott, de gótikus falfestményeinek egy része megmaradt. A kolostor termeiben érdekes múzeum van egyházi, történelmi botanikai és geológiai gyűjteménynyel, valamint a repülési kísérleteiről is ismert tudós Cyprián atya itt-tartózkodásának botanikai emlékeivel. A Vörösklastrom híres természeti nevezetessége a Dunajec-áttörés: a sebes Dunajec 800–900 m magas mészkőszirtek szűk, kanyargós völgyében töri át magát Lengyelország felé. Az itteni tutajozás bizonyára felejthetetlen élménye lesz a látogatónak.