Május 16-án 14:00 órai kezdettel a Harmónia AT Polgári Társulás országos zászlóbontást tart a dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központban. Közös erővel az autonómiáért mottó alatt működő társulás Cséfalvay Pál vezetésével működik.

Program:

HARMÓNIA AT bemutatkozása

Előadás az európai autonómiákról

Erdélyi, Vajdasági, Kárpátaljai magyar szervezetek bemutakozása

Kultúrműsor

Zászlószentelés.

A Társulás honlapján, hogy miért akarnak autonómiát többek között ez olvasható:

Miért akarunk autonómiát?

Azért akarunk autonómiát, hogy magunk vehessük kezünkbe sorsunk irányítását, hogy ne tekinthessenek ránk mint másodrendű polgárra. Azért akarunk autonómiát, mert ez az egyetlen lehetőség arra, hogy fennmaradjunk és ne legyünk áldozatai a módszeresen folytatott sorvasztásnak. A Szlovákiában élő magyarok a trianoni elcsatolás óta Csehszlovákiában, illetve Szlovákiában óriási fenyegetettségnek, diszkriminációnak és elszlovákosodásnak voltak és vannak kitéve. A háború utáni években e folyamat egyes állomásai: – a beneši dekrétumok máig ható rendelkezései – az erőszakos lakosságcsere

– a csehországi deportálások
– a törvénytelen vagyonelkobzások
– a határon túli szlovákok betelepítése a magyar falvakba,< amely megbontotta a lakosság történelmi összetételét, és több esetben a szlovákság nagyobb teret nyert a magyarok rovására.

Felvidék ma, atos