Szerencsére nem bizonyult igaznak az a napokban felröppent hír, miszerint több más magyar külképviselettel együtt – anyagi okokra való tekintettel – bezárnák a kassai magyar főkonzulátust is.
A konzuli kerületünk régiójában nagy felháborodást keltett a hír, mely szinte sokkolta az itt élő magyarokat és a józanul gondolkodó szlovákokat egyaránt. Azonnal „népi kezdeményezés” indult a konzuli képviselet megmentésére. Annál is inkább, mivel ez az intézmény a régióiban élő magyar kisebbség számára egyfajta erkölcsi támogatást nyújt, és szimbolikus értelemben védelmet is jelent. A bezárás olyan időszakban következett volna be, amikor tudvalevőleg számtalan probléma terheli a magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatokat, s ennek rendezésében a magyar fél nyilvánvalóan hátrányos helyzetbe került volna kassai képviseletének feladásával.

A tiltakozó akció keretében felemelték hangjukat a kassai magyar intézmények, a régió magyarságának társadalmi-kulturális szervezetei, politikai képviseletei, civil egyesületek, valamint néhány szlovák intézmény és társaság képviselői is. Közös kezdeményezésüket siker koronázta, a bezárás réme elhárult felőlünk.

Ezúton is felhasználom az alkalmat, hogy köszönetemet fejezzem ki a fenti kezdeményezés szervezőinek és minden egyes aláírónak, aki nevének feltüntetésével hitet tett a magyar és szlovák nép békés egymás mellett élésén munkálkodó intézmény megmentésében. Úgy érzem, hogy ez a közös kiállás és szolidaritás szép példája volt a magyarság összefogásának, erkölcsi ereje demonstrálásának.

Szerencsés János, főkonzul

Felvidék Ma, ddg