A Magyar Koalíció Pártja Deáki Alapszervezete egy nyilatkozatot juttatott el szerkesztőségünkbe, amelyben az MKP egységének megőrzését szorgalmazzák:

“Mi, az 1000 éves település – a magyar kultúra és művelődéstörténet zarándokhelyének, a Halotti beszéd és Könyörgés falujának, Serédi Jusztinián hercegprímás szülőhelyének – MKP-tagjai, valamennyien elítéljük a párt felbomlasztásával kísérletezőket.

Az 1989-es változások után mi, deákiak szerényen ugyan, de erőnkhöz, lehetőségeinkhez mérten mindent megtettünk nemzeti kultúránk, iskolaügyünk jövője és egy egységes nemzetrészünket képviselő párt kialakítása érdekében.
Értékeink becsülése és tudatosítása, nehezen elért eredményeink féltése cselekvésre késztet bennünket. Véleményünk szerint az egységes érdekképviselet megtartása, erősítése minden tag és támogató számára elsődleges kötelesség.
Úgy látjuk, hogy választások, megmérettetések idején felelőtlenség a választók bárminemű elbizonytalanítása. A párt alapszabályzata, demokratikus szerkezeti felépítése elegendő lehetőséget biztosít a mindenkori konfliktusok kezelésére. Akarat, felelősségtudat, elhivatottság kérdése a megegyezés, – mindenekelőtt a becsületes szándéké – a mindannyiunk által elfogadott elvek alapján.
Felhívjuk az MKP alapszervezeteit, járási és kerületi elnökségeit véleményük és akaratuk kinyilvánítására. Határozott, megfontolt állásfoglalásukkal tiltakozzanak a pártok és nemzeti közösségünket megosztani akarók tevékenysége ellen!
Egyben felhívjuk a legutóbbi megyei és parlamenti választásokon bizalmat kapott, és most a pártot elhagyó képviselőket, mandátumaik azonnali visszaadására!
A magyar választók elsősorban a párt programjára, listájára – a magyar egységre szavaztak. “
Estélyi Johanna, elnök