Már több hónapja terheli a szlovákiai magyar kisebbség lelkét a Bugár Béla nevével fémjelzett pártszakadás. Ma már a laikusnak is világos, hogy egy megírt forgatókönyv szerint zajlanak az események, amelyet a háttérből irányítanak. A szlovák nemzetiek EP-választási kudarcára balzsam a hír, amelyet ma a szakadárok a sajtóhoz eljuttattak. Szerkesztőségünk arról kérdezte Csáky Pált, az MKP elnökét, mi a véleménye az eseményekkel kapcsolatban.

– Csáky Pál, az MKP országos elnöke, nagy hibának tartja Bugár Béla és kollégái kilépését a pártból, amire a kilépők nem kaptak mandátumot az MKP választóitól és szimpatizánsaitól. Bugár Béla ráadásul a saját jó hírnevét is veszélyezteti ezzel a lépéssel, hiszen a szlovákiai magyarok azért néztek fel rá, mert úgy gondolták, a magyar közösség érdekében cselekszik. A kilépés kapcsán azonban kételyek merülnek fel azt illetően, kinek az érdekét szolgálja ez a lépés, s hogyan süllyedhetett odáig Bugár Béla, hogy olyan lépést tesz, amelynek a Szlovák Nemzet Párt és a Smer nacionalista szárnya tapsikol leginkább.
Csáky hangsúlyozza, nincs ok a kilépők tettének indoklására. Az MKP demokratikus párt, amely kellő teret kíván biztosítani minden tagja számára, ám azoktól is elvárja, hogy tartsák be a demokrácia játékszabályait, s fogadják el a többség szabadon és demokratikusan meghozott döntését. Csáky utalt arra, hogy a döntés hátterében más érdekek és célok lehetnek, s emlékeztet arra, hogy egy hónappal ezelőtt, amikor a három parlamenti képviselő részéről személyi jellegű kifogások hangzottak el, hét pontban tett javaslatot ezek kezelésére, beleértve bizalmi szavazás kérését saját maga ellen is. Bugár akkor azzal utasította el a javaslatot, hogy az MKP elnöksége korrumpálni akarja őt.
Amikor a három szakadár – megváltoztatva véleményét – a platform létrehozatala kérésével lépett fel, az MKP elnöksége elfogadta javaslatukat, s késznek bizonyult azt az Országos Tanács elé tárni. Két héttel ezelőtt Bugár Béla tájékoztatta az újságírókat arról, hogy folytatni kívánják a tárgyalásokat az MKP elnökségével. Egy napra rá azonban – mintha valaki rájuk parancsolt volna – már azt közölték a sajtóval, hogy befejezettnek tekintik a tárgyalásokat. Csáky elhatárolódik attól a kijelentéstől is, hogy bármely tárgyalás kapcsán nem pontosan tájékoztatta volna a nyilvánosságot. Emlékeztet arra, hogy egyetlen tárgyaláson sem vett részt egyedül, minden esetben delegáció tárgyalt a három szakadárral.
Csáky az MKP Országos Tanácsa iránt megnyilvánuló tiszteletlenségnek veszi, hogy a kilépők nem várták meg az Országos Tanács jövő szombati ülését, amelyet az ő kérésükre hívtak össze, s amelynek összehívását június 13-ára ők kérték.
Az Országos Tanács rozsnyói ülésén Csáky a párt elnökeként kompromisszumos határozati javaslatot terjesztett elő, amely az OT több tagja szerint túlságosan is előzékenyen viszonyult a szakadárok kéréseihez. Nagy meglepetésre azonban Rozsnyón ezt a javaslatot Bugár Béla és társai vetették el.
Felmerül tehát a kérdés, ki játszott itt tisztességes játékot és ki akarta az orránál fogva vezetni a szlovákiai magyar közvéleményt és a párt vezetőit? Abban az összefüggésben is felmerül ez a kérdés, hogy a beavatottak számára régóta tudott volt, hogy a szakadár csapat rendszeresen találkozik, és egyezteti lépéseit. Az a tény, hogy vasárnap koordináltan léptek ki többen is a pártból, arra enged következtetni, hogy egy régóta eldöntött szándék megvalósításáról van szó, s a szakadárok részéről a hercehurca csak a szlovákiai magyarok félrevezetését szolgálta. Ezt a forgatókönyvet látszik megerősíteni az a tény is, hogy a terepen már harmadik hete dolgoznak a Focus ügynökség emberei egy közvélemény-kutató programmal, amely azt hivatott felmérni, a szlovákiai magyarok közül mennyien támogatnának egy Bugár Béla vezette új magyar pártot.
Csáky egyértelmű elutasítással reagált arra a kérdésre, kész-e az MKP esetleg koalícióra lépni jövőre egy új magyar párttal.
– Ha ezek az urak most nem akarnak együttműködni velünk és becsaptak bennünket, mi a garancia arra, hogy jövőre az együttműködés gyümölcsözőbb lenne – tette fel a kérdést. – Egyetlen megoldás van: nem szabad elmenni az MKP-ból, itt mindenkinek helye van – hangsúlyozta a pártelnök. – A szlovákiai magyaroknak egyetlen olyan pártja van, amely valóban a miénk, ez pedig az MKP – tette hozzá. – Ez az anyahajó, ez a mi zászlónk, amelyhez hűeknek kell lennünk.

Felvidék Ma, ddg