Jól ismert a szlovák politikában Peter Weiss, az új budapesti nagykövet neve. Politológusként jegyzett cikkeiben többször bírálta a magyarokat, akik szerinte nacionalista eszméket vallanak. Magyarellenessége, illetve diplomáciai tapasztalatainak hiánya kérdésessé teszi a nagyköveti posztra való alkalmasságát. A Demokratikus Baloldal Pártjának (SDĽ) egykori elnöke, volt parlamenti képviselő Juraj Migašt váltja fel, aki négy évig állt a budapesti szlovák diplomáciai képviselet élén.
Peter Weiss az 1989-es “bársonyos forradalom” után a szlovák politikai szintér egyik meghatározó személyisége volt. Szlovákia Kommunista Pártja 1990-ben az ő vezetésével alakult át a Demokratikus Baloldal Pártjává. Abban az időben ennek a pártnak a tagja volt Robert Fico, a jelenlegi szlovák miniszterelnök is.
Weiss 1996-ig vezette a pártot, őt Jozef Migaš váltotta fel, aki Szlovákia moszkvai nagykövete lesz a jövőben. Jelölését szintén szerdán hagyta jóvá a külügyi bizottság. Jozef Migaš egy időben a szlovák parlament elnöke is volt, ő és Juraj Migaš unokatestvérek.
Az SDĽ támogatta Szlovákia csatlakozását a NATO-hoz és az Európai Unióhoz, s 1998-ban tagja lett a Mikuláš Dzurinda irányította kormánykoalíciónak. Weissnek később vitái támadtak az SDL-ben, ezért onnan kilépett és megalakította a Szociáldemokrata Alternatíva nevű pártot. Ez a párt a 2002-es parlamenti választáson sikertelenül szerepelt, s egyesült a Robert Fico alapította és vezette Irány-Szociáldemokrácia (Smer) párttal.
Peter Weisz a rendszerváltás előtt fontos szerepet töltött be a Szlovák Kommunista Párt életében, majd pedig részt vett a párt formális átalakításában. Magyarellenessége, illetve diplomáciai tapasztalatainak hiánya kérdésessé teszi a nagyköveti posztra való alkalmasságát.
Peter Weisz 1952. július 7-én született Pozsonyban. Az egyetem elvégzése után 1975 és 1989 között a Szlovák Kommunista Párt Marxista-Leninista Intézeténél dolgozott, mint tudományos titkár, ahol társadalmi és politikai kérdésekkel foglalkozott. Ez az intézet volt az, amely Duray Miklósról azt az értékelést adta, hogy meg kell büntetni a Csehszlovákiában megvalósított cselekedeteiért. Peter Weiss az 1989-es bársonyos forradalom után politikai életben tovább tevékenykedett. A Kommunista Párt 1990-ben az ő vezetése alatt alakult át Szlovák Demokratikus Baloldallá (SDĽ). 1998-ban tagja lett a Dzurinda irányította kormánykoalíciónak. Weissnek később vitái támadtak az SDĽ-ben, ezért onnan kilépett és megalakította a Szociáldemokrata Alternatíva nevű pártot. Ez a párt azonban 2002-es parlamenti választáson megbukott, s egyesült a Fico vezette Smerrel. Weissnek nincsenek diplomáciai tapasztalatai, a kilencvenes években azonban egy ideig a szlovák parlament külügyi bizottságát vezette. Politológusként különböző lapokban aránylag gyakran közölt cikkeket a szlovák-magyar kapcsolatokról is, ahol gyakran bírálta a magyarságot, akik szerinte nacionalista eszméket vallanak. Személye kérdésessé teszi a szlovák-magyar viszony javulását.

Felvidék Ma, MTI, ddg, VZs