A Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság ma tartotta ülését Budapesten, hogy többek között a sokat bírált nyelvtörvényről is tárgyaljon. A mai bizottsági ülésen nem közeledtek az álláspontok, mindkét fél a maga álláspontját hangoztatta.
Szlovákia kitart amellett, hogy az elfogadott és a mai napon aláírt nyelvtörvény nem csorbítja a szlovákiai magyarok jogait. A magyar fél szerint viszont a törvényből világosan kitűnik, hogy a magyar nemzeti kisebbség nyelve háttérbe szorul és a törvény sok esetben ellentmondásos. Továbbá a magyar bizottsági tagok leszögezték, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségi főbiztosának konzultációs ajánlatával élni fognak még akkor is, ha csak a magyar delegáció vesz részt rajta.
Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára aggodalmát fejezte ki szlovák partnerének az elfogadott és aláírt törvény kapcsán. Mint elmondta, a mindenkori magyar kormányok a jogsérelmek ellen mindig fel fognak lépni, ez része lesz a kétoldali kapcsolatoknak.
Miroslav Mojžita, a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság szlovák elnöke szerint nem a kisebbségek jogait korlátozzák, csupán az államnyelvet védik. Sőt bizonyos esetekben bővíti is az új jogszabály a kisebbségek jogait. Az EBESZ konzultáció kapcsán úgy nyilatkozott, hogy a szlovák fél nem zárkózik el tőle, de elsősorban a két ország közötti kommunikációt tartja fontosnak.

A vegyes bizottság ülésén a két fél többek között tárgyalt még a pilisszentkereszti szlovák ház és a Csemadok finanszírozásának kérdéseiről is.
A sajtótájékoztatón Miroslav Mojžita az újságíróok kérdéseire folyamatosan kitérő válaszokat adott, és kizárólag szlovák nyelvű tájékoztató anyagokat osztottak szét a magyar újságírók közt.
Felvidék Ma