Imavirrasztást szervez 2009. július 17-én a zselízi egyházközség, amelynek célja, hogy a felvidéki magyar katolikus családokért imádkozzanak egész éjjel, elmélkedések, előadások és szentmise közepette – tudtuk meg Galgóczi Rudolf zselízi esperes-plébánostól.
Az alábbiakban a zselízi esperes úr levelét közöljük, valamint az imavirrasztás programját.
Kedves keresztény házasságban élő testvéreim!

Egy ideje, talán a zselízi működésem kezdete óta foglalkoztat a következő gondolat: Házasság és család az Egyházban. Ez a téma leginkább akkor fogalmazódott meg, amikor szembesültem a szétesett családok tömkelegével. Ebben sokan és sokat szenvednek. Lehetne kevesebbet is. Ezért is igyekeztem jól odafigyelni a jegyesek házasságra való felkészítésénél. Hiszen akik ma szentségi házasságot kötnek, nagy bátorságot tanúsítanak a világban azokkal szemben, akik nemcsak a szentségi házasságot, de még a polgári házasságot is megvetik, vagy
felesleges gondnak tartják. Ebben még a ma uralkodó liberális (szabados) gondolkodásmód is bátorítja őket, sőt sok családpusztító ötlettel meg is ajándékozza az emberi társadalmat. Nagy kár.
Nagyon kevés lenne, ha csak a kritikára szorítkoznék, hiszen ezt sokan megtehetik és meg is teszik. Még sem oldanak meg semmit. Sok szétesett házasságot vagy családot a legnagyobb igyekezettel, legjámborabb imáinkkal avagy legodaadóbb áldozatokkal sem tudunk megmenteni vagy visszaragasztani. De semmi esetre sem veszíthetjük el szem elől azt a sok szép házasságot és ugyancsak boldog családot, akik éltetik a házasság szentségének az erejét szeretetükkel,
imájukkal és áldozataikkal. Azaz nemcsak a szentségi papság emeli az emberi méltóságot a teremtett világ fölé, hanem vele párhuzamban a szentségi házasság is. Szeretném, ha tudnák, hogy ezt nagyra becsülöm, és örömömre szolgál. Hiszen itt mutatkozik meg a házaséletben titokzatosan élő Krisztusnak a szentségi ereje.
E gondolatoktól vezérelve szeretnék egy kis találkozót és imádságot szervezni ÖNÖKÉRT ÖNÖKKEL. Hogyan?
A Zselízi Szent Jakab Napok keretében évente tartunk egy virrasztást. Itt
mindenkiért imádkozunk. Az idei virrasztásba beépítettem egy részt, ahol csak ÖNÖKÉRT és CSALÁDJUKÉRT imádkoznánk. A virrasztás keretén belül, tehát 2009. július 17-én péntek este 22.15-től lenne
egy beszélgetés egy kis előadással egybekapcsolva a plébánián. Majd ezután (22.15) folytatnák egy imával az Úr Jézus előtt. majd éjfélkor a szentmisében minden jelenlévő házaspár (közösen) megerősítheti a házassági fogadalmát és a pap megáldja ezt a házasságot.
Szokatlan ez az éjszakai időpont. Azonban az éjszaka nyugalma ad lelki erőt, hogy a nappalok nehézségeit és megpróbáltatásait Krisztus szeretetével tudják elviselni. Őszinte tisztelettel és szeretettel várom Önöket. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Galgóczi Rudolf, esperes-plébános

A FELVIDÉKI MAGYAR KATOLIKUSOKÉRT VÉGZETT
ENGESZTELİ VIRRASZTÁS A VIRRASZTÁS PROGRAMJA:
2009. július 17. (péntek) – 2009. július 18. (szombat)

17:00 A betegek és idősek gyóntatása a szentkenet
felvétele előtt
18:30 Szentmise a betegekért – egybekötve a szentkenet felvételével (Ft. Balogh Károly)
20:30 Bevezető elmélkedés
21:00 Szentségkitétel – szentségimádás az egyházközségeink megerősítéséért
22:30 Szünet/frissítő (vagy csendes adóráció)
22:30 A plébánián házastársak találkozója
23:00 Szentségimádás a magyar családokért
0:00 Szentmise a családokért – egybekötve a házassági fogadalom
megújításával. (Ft. Lépes Lóránt)
1:00 Szünet/frissítő
1:30 Mária által Krisztushoz : A Mária Légió imái
2:30 Szünet/frissítő (vagy csendes adóráció)
3:00 Jézus Szíve családja imái
3:45 Szünet/frissítő (vagy csendes adóráció)
4:15 Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret a zsolozsmából – közös
5:00 A virrasztást záró szentmise Szűz Máriáról Magyarok Nagyasszonyáról – egybekötve a keresztségi fogadalom megújításával

Felvidék Ma