Július 11-én, szombaton, a falunap keretében megemlékezést tartottak Felsőtúron a templom jótevőiről. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét dr. Bolberitz Pál pápai prelátus, apostoli protonotárius, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora celebrálta.
Szentbeszédében Európa védőszentjének, Szent Benedeknek példájára és üzenetének ma is aktuális voltára hívta fel a hívek figyelmét. A szentmisét követően az ünneplő közösség a templom kertjében levő sírbolthoz vonult, ahol a magyar történelemben jelentős szerepet betöltő Pongrácz család tagjai közül többen nyugszanak, köztük Pongrácz Sándor (1824-1890) császári és királyi altábornagy, Pongrácz István (1821-1900) nyugalmazott tábornok, az 1848/49-es szabadságharc kiváló hadügyi szakembere és Pongrácz Lajos (1815-1899) Hont megye egykori alispánja.
A megemlékezés végén Szondi Alica, a község polgármesterasszonya koszorút helyezett el a sírboltnál, majd a jelenlevők elénekelték nemzeti Himnuszunkat.

Felvidék Ma, Pázmaneum-CJ