Dr. Klement Kornél, a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke arról tájékoztatott bennünket, hogy a németországi, az európai, a szlovák és magyar illetékes intézményeknek, politikusoknak küldték el tiltakozó levelüket a szlovák nyelvtörvény elfogadása miatt. További nyugat-európai magyar szervezetek csatlakozása várható a tiltakozó akcióhoz.

Amint arról július 21-én hírt adtunk, a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ) vezetői Bécsben egy közös nyilatkozatban ítélték el a szlovák nyelvtörvényt.
Dr. Deák Ernő, dr. Klement Kornél és Bihari Szabolcs által jegyzett levelet elküldték az EBESZ kisebbségügyi főbiztosának, az Európai Parlament elnökének, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanács elnökének, a Szlovák Köztársaság miniszterelnökének, a Szlovák Köztársaság külügyminiszterének, a Magyar Országgyűlés elnökének, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének, a Magyar Köztársaság külügyminiszterének.
Dr. Klement Kornél most arról tájékoztatott bennünket, hogy a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD) nevében Dr. Hatvany Béla Csaba elnökségi taggal közösen tiltakozó levelet írt a német parlament elnökének, német kancellárnak, német külügyminiszternek, az Európai Parlament elnökének, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosának, a szlovák parlament elnökének, a szlovák miniszterelnöknek, a szlovák külügyminiszternek, a magyar parlament elnökének, a magyar miniszterelnöknek és a magyar külügyminiszternek.
További nyugat-európai magyar szervezetek készülnek hasonló tartalmú levelet intézni országuk, az EP és a szlovák illetékes intézményekhez, vezető politikusokhoz.
Hírügynökségeken és sajtószolgálatokon keresztül is nyilvánosságra hozták véleményüket, amelynek magyar nyelvű változatát közzé tesszük:


Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.V.
Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége
Mitglied im Bund Ungarischer Landesverbände in Westeuropa
A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének tagja

NYILATKOZAT

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége – Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland (BUOD) tiltakozik a szlovákiai magyarokat érintő diszkriminatív állami intézkedé-sek ellen Aggódva állapítjuk meg, hogy az újonnan elfogadott államnyelv-törvénymódosítás a szlovák kisebbségellenes politika újabb csúcsát képezi, mely súlyosan terheli magyar-szlovák viszont.
A szlovák parlament által a napokban elfogadott szlovák államnyelv-használati törvény egye-bek között arról rendelkezik, hogy a nyilvános érintkezésben szlovákul kell használni az ottani földrajzi elnevezéseket. Az egészségügyi és szociális intézményekben csak ott beszélhet a ki-szolgáló személyzet magyarul a pácienssel illetve ügyféllel, ahol legalább 20 százaléknyi ma-gyar él. Aki helytelenül használja a szlovák nyelvet vagy más módon megsérti a törvény ren-delkezéseit, akár ötezer eurós pénzbüntetést is kaphat.
A törvény – ahelyett, hogy a nyelvek használói közötti egyenlőséget erősítené – a kisebbségi nyelvet használókat többletkötelezettségekkel terheli és szankciókkal fenyegeti. Ráadásul a nyelvhasználatot nem csupán gyakorlati szempontok által megkívánt mértékben, hanem ideo-lógiai alapon a mindennapi élet számos területén (nyilvános és magánérintkezésben) szabá-lyozza, ezzel pedig aránytalanul és indokolatlanul beleavatkozik az emberek magánéletébe és korlátozza a kisebbségek jogait.
Az európai kisebbségi jogokkal, az Európai Unió szellemiségével, a meglévő emberi jogi egyezményekkel és a józan ésszel is ellentétesnek tartjuk a szóban forgó törvényt. A törvényi szabályozás nem két ország vitája, hanem súlyos, az Európai Unió történetében példátlan, a szlovák törvényhozók által szentesített emberi jogi jogsértés.
Meggyőződésünk, hogy a szlovák-magyar történelmi megbékélésre csak akkor kerülhet sor, ha mindkét nép az általánosan elfogadott európai normák szellemében rendezi a területén élő nemzeti kisebbségek személyi, kulturális és kollektív önrendelkezésének jogait. Ezért a diplo-máciai és politikai eszközök mellett, a nemzetközi jogintézményeit is segítségül hívjuk ahhoz, hogy Szlovákiát rábírjuk, hogy vonja vissza a minden szempontból elfogadhatatlan, magyarel-lenes új nyelvtörvényt.

Frankfurt am Main, 2009. július 20.
A BUOD elnöksége

Letölhető a nyilatkozat pdf válozata ITT.


Felvidék Ma, pog

Kapcsolódó írásunk:
A nyugat-európai magyarok nyilatkozata a szlovák nyelvtörvényről