Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke a diaszpórában élő magyarok segítségét is kéri a szlovák nyelvtörvény elleni fellépés során, ennek érdekében Lakitelken egy nyilatkozatot fogadtak el.

 

Bakos István ezzel a kísérőlevéllel küldte el szerkesztőségünknek a közleményt:

1995. július 27-én, az MVSZ főtitkáraként, munkatársaimmal együtt szerveztük a Debreceni Nagytemplomban tartott Nagygyűlést, amelyen az erdélyi, a felvidéki és a délvidéki magyar iskolákért, a magyar nyelv egyenrangúságáért és a nemzeti közösségek jogegyenlőségéért emeltek szót Kárpát-medence veszélyeztetett magyar közösségeinek jeles vezetői; Tőkés László, Duray Miklós, Csoóri Sándor, Markó Béla, Csörgits József, Dudás Károly, Orosz Ildikó, és az azóta elhunyt Sütő András és Beke György. Az egyházi vezetők, köztük Tempfli József nagyváradi megyéspüspök, imáikkal szolgálták a magyar szolidaritást. Többszáz csatlakozó nyilatkozatot kaptunk a világ minden részéből, magyaroktól és külföldiektől egyaránt.
A nyelvháború ellen tiltakozó több ezer fős Debreceni Nagygyűlés akkor Európához, az európai nemzetek közösségéhez címzett Nyilatkozatot fogadott el, a magyar nyelv, a magyar műveltség és az egyetemes emberi jogok védelmében. ( ld. a Magyar Figyelő 1995/5 számát)
Újraolvasva ezt a korabeli Memorandumot, döbbenten állapíthatjuk meg, hogy e téren, az elmúlt másfél évtizedben, szinte semmi sem változott. Nem változott, annak ellenére, hogy immár mi – s támogatásunkkal, szomszédaink többsége – is az Európai Unió tagjai lettünk. Tehát a hajdani debreceni nyilatkozat ma hozzánk is fellebbez az utódállamok, magyarokat diszkrimináló, nyelvtörvényei, intézkedései ellen.
Szeretném, ha a mostani tiltakozó gyűlések és aláírási akciók eredményesebb lennének, mint a hajdani MVSZ által rendezett Debreceni Nagygyűlés. Ebben a reményben továbbítom a Nemzeti Fórum felhívását, s kívánok mindannyiunknak az eddigieknél sikeresebb föllépést Szegeden, Dunaszerdahelyen, Kassán és főleg az EU fórumain, hogy hitében és nyelvében élhessen nemzetünk még sokáig, Isten áldásával!
Budapest, 2009. aug. 31. Tisztelettel és a közreműködésért előzetes köszönettel: Bakos István

A Nemzeti Fórum országos munkaértekezletén, amelyen a politikai egyesület közel kétszáz képviselője (polgármesterei, parlamenti- és önkormányzati képviselői,a helyi szervezetek valamint a munkacsoportok vezetői) vettek részt, az alábbi nyilatkozatot fogadták el:

A balliberális kormány bűnös tehetetlensége, az Európai Unió közömbös magatartása miatt az egyre feszültebb Duna-menti hidegháborúban a magyarság újra magára maradt és áldozata lehet a Kárpát-medencében zajló asszimilációs politikának, magyarellenes provokációknak, az alapvető emberi jogokat sértő rasszista törvényeknek. Érdemi, történelmi változást, a nemzetgyilkossági kísérlet megakadályozását, a kedvezőtlen hatások csillapítását, megszűntetését, térségünk kívánatos stabilitását csak a parlamenti választások után megalakuló országgyűléstől, az új kormány működésétől és a hatékony uniós képviselettől várhatjuk.A diaszpórában élő magyarok – ahogyan tették ezt eredményesen az elmúlt évtizedekben – most is azzal segíthetik közös nemzetpolitikai törekvéseinket, hogy a világ minden részében, országában a történtekről hitelesen tájékoztatnak és felelősen tiltakoznak.Mindezek érdekében felhívással fordulunk a világ magyarságához, egyházakhoz, egyesületekhez, politikai és társadalmi intézményekhez, hogy egyénileg, vagy közösségük nevében tényfeltáró elemzésekkel, dokumentumokkal tájékoztassák országuk kormányát, külképviseleteit, a parlamenti képviselőket, egyházi vezetőket, jogvédő szervezeteket, újságok-, rádió- és televíziós csatornák hírszerkesztőségeit az utódállamokban élő több milliós magyar nemzeti kisebbség áldatlan helyzetéről. A lehetőségek szerint fordítsák le az interneten is megtalálható szlovákiai államnyelvtörvényt és a tényeknek megfelelő elemzésben hívják föl a figyelmet a szeptember elsején hatályba lépő törvény súlyos következményeire. A tájékoztató szövegek, elemzések, tiltakozások másolatát, a címzettek névsorával együtt e-mailen (diaszpora@gmail.com) vagy postán (Lezsák Sándor alelnök, Parlament, H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) október elsejéig küldjék el. A beérkező dokumentumok nyilvánosságra hozataláról a honlapunkon (www.nemzetiforum.hu) kívül is gondoskodunk. 

 A Nemzeti Fórum Országos munkaértekezletén, Lakiteleken, 2009. augusztus 29-én

Felvidék Ma, pog