A Selye János Egyetem vezetése az alábbi közleményben kívánja pontosítani és helyesbíteni a szlovákiai egyetemek akkreditációs folyamata kapcsán megjelent pontatlan és félrevezető értelmezéseket, amelyek a szlovákiai magyar hírportálokon az Egyetem minősítéséről az elmúlt órákban napvilágot láttak:
A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma mellett működő Akkreditációs Bizottság a felsőoktatási törvény értelmében 2008–2009 között a szlovákiai egyetemek komplex akkreditációja keretében valamennyi állami egyetemet és főiskolát, továbbá minden magánfőiskolát összetett minősítési szempontrendszer alapján vizsgálta meg. Az akkreditációs folyamat előre meghatározott harmonogram szerint zajlik. Minden olyan egyetemre kiterjed, amely 2008 előtt legalább négy éven át működött. Az akkreditáció várhatóan ez év szeptemberében ér véget, amikor az egyes egyetemek besorolásáról a Bizottság ajánlásai alapján az oktatási miniszter meghozza döntését. Az akkreditáció végleges eredményét csak szeptemberben hozzák nyilvánosságra.
A szlovákiai felsőoktatási törvény alapján az Akkreditációs Bizottság által minősített szlovákiai felsőoktatási intézményeket három kategóriába sorolják. A nemzetközileg is elismert egyetemek, főiskolák, azaz legnagyobb múlttal, tudományos teljesítménnyel rendelkező intézmények az „egyetemi főiskola“ kategóriájába kerülnek. Számuk várhatóan nem éri el a tízet. A legtöbb intézmény – valószínűleg az összes általános tanulmányi profillal rendelkező vidéki egyetem, így a Selye János Egyetem is – a „nem besorolt főiskolák“ kategóriájába kerül majd. Ezek az egyetemek, főiskolák tehát nem tartoznak majd sem az „egyetemi főiskolák” közé, sem pedig a harmadik kategóriát alkotó „szakfőiskolák” közé. A szakfőiskoláknak csak hároméves felsőfokú alapképzésre lesz joguk.
A 2004-ben megalakult Selye János Egyetem vezetése – az akkreditációs feltételeket tudomásul véve – eleve a középső, „egyetemi és a szakfőiskolák közé nem besorolt felsőoktatási intézmény“ kategóriáját tartotta reális célkitűzésnek. Nálunk jóval nagyobb múltú, hírű és létszámú felsőfokú oktatási intézmények is ebbe a kategóriába kerülnek. Amennyiben a Bizottság pozitívan bírálja el akkreditációs kérelmünket, egyetemünk nevét, rangját megőrizve az alap- és a mesterképzés mellett a doktori képzést is tovább folytathatja, s a következő évek, évtizedek kitartó munkájával, a Szlovák Köztársaság, a szlovákiai magyarság és Magyarország támogatásával megteremtheti az alapját az „egyetemi főiskolai“ szint elérésének.

A szlovákiai magyar sajtó erről a folyamatról az elmúlt hónapokban egy-egy, a szlovák sajtóból, vagy távirati irodából kölcsönzött nyilatkozat alapján próbál tájékoztatást adni, esetenként pedig névtelen „informátorra” hivatkozik, ahelyett, hogy figyelemmel követné az Akkreditációs Bizottság munkáját, és tájékozódna az érintett egyetemek vezetőinél. Egyes újságírók sem a törvényi háttérrel, sem az akkreditációs folyamattal, sem pedig azzal nincsenek tisztában, hogy a szlovák és a magyar nyelvben a „vysoká škola” és a „főiskola” kifejezések nem azonos jelentésűek. Az „univerzitná vysoká škola“, és a „nezaradená vysoká škola“ kifejezések között tehát nem az a különbség, hogy az egyik intézmény egyetem, a másik főiskola. A különbségek nem a tanulmányi programokban, hanem az eltérő költségvetési támogatásban jelentkeznek.
A magyarországi kontextusban a felsőoktatás egyetem alatti szintjét jelentő „főiskola” megnevezés Szlovákiában a felsőoktatási intézmények átfogó megjelölésére szolgál. A „nem besorolt főiskola” pedig a szlovákiai felsőoktatáson belül az egyik költségvetési kategória. Ez önmagában nem jelenti sem az egyetem nevének megváltozását, sem a tanulmányi programok korlátozását. A Selye János Egyetem tehát az Akrreditációs Bizottság augusztus végére várható javaslata és Ján Mikolaj oktatási miniszter szeptemberben esedékes döntése alapján várhatóan a szlovák egyetemek többségével azonos feltételek mellett folytathatja munkáját.
A Selye János Egyetem Közép-Európa egyetlen állami fenntartású kisebbségi egyeteme, s egyszersmind Szlovákia legfiatalabb állami felsőoktatási intézménye. Minden érintettnek, így a szlovákiai magyar sajtónak is, nagy a felelőssége abban, hogy az első öt év után biztosítva legyenek a sikeres intézményfejlesztés feltételei.
Az akkreditációs folyamat eredményeiről, az eredmények kézhezvételét követően azonnal nemzetközi sajtótájékoztató keretében is tájékoztatni kívánjuk a médiákat.

Komárom, 2009. augusztus 11.
Tóth János, rektor

Kapcsolódó írás:
Leminősítették a Selye János Egyetemet