Több mint 50 amerikai, nyugat-európai és izraeli tudós ragadott tollat, hogy tiltakozzon a szlovák nyelvtörvény ellen:
Alulírottak a korlátozásokat mind nyelvészeti, mind emberi jogi szempontból aggályosnak találjuk. A nyilvánosan használható nyelv, illetve nyelvváltozat megszabásával a törvény olyan kommunikációs színtereket is uralni kíván, melyek kívül esnek az állam illetékességén, például az orvos és betege közötti vagy a tudományos konferenciákon folyó kommunikációt, az üzleti megbeszéléseket, az önkormányzati ügyintézést, stb.
A szólásszabadság, beleértve a kommunikáció nyelvének szabad megválasztását, elidegeníthetetlen emberi jog a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának értelmében, az e joggal való élés következésképpen nem lehet pénzbírsággal büntethető vétség. E szabadságtól Európa nem térhet vissza a “cuius regio, eius lingua” anakronisztikus elvéhez. A nyelvhasználat szabadságának ilyen mérvű korlátozása különösen visszatetsző az Európa Tanács és az Európai Unió egyik tagállamában, hiszen mind az Európa Tanács, mind pedig az Európai Unió tiszteletben tartja a nyelvi sokféleséget és ezt várja el tagállamaitól is.

A törvénynek az az explicit előírása, hogy bármilyen tartalom csak az államnyelvi eredetinek a fordításaként jelenhet meg idegen nyelven, ellentétes a nyelvek egyenjogúságának a tudományban régóta elismert elvével. A törvény így nem csak a szabadságot, hanem az egyenlőséget is sérti: súlyosan diszkriminatív.

A törvény a szlovák nyelv mindazon változatainak használatát is vétséggé teszi és büntetéssel fenyegeti, melyek különböznek a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma által kidolgozott, annak honlapján megjelenő hivatalos változattól, s ezáltal mindazon szlovák anyanyelvű – többnyire alacsony státusú – polgárokat, köztük a nagy létszámú roma népességet is diszkriminálja, akik nyelvjárást vagy egyéb nem sztenderd nyelvváltozatot beszélnek.

A nyelvtudomány alaptétele, hogy az anyanyelv, illetve anyanyelvváltozat használatát nem lehet törvényekkel korlátozni és szabályozni, és a kodifikált változat ellen vétőket nem lehet büntetéssel sújtani. Lelkiismeretes nyelvész nem gondolhatja, hogy bármely nyelvnek egyetlenegy, minden nyilvános nyelvhasználati színtéren, valamennyi – anyanyelvi és nem anyanyelvi – beszélő által használandó változata lenne. A nyelvek időben és térben folyamatosan változnak, és a kőbevésésükre történő kísérlet legfeljebb holt nyelvek esetében lehet sikeres.

A fentiek miatt aggodalmunkat és tiltakozásunkat fejezzük ki.

David Adger
Professor of Linguistics, Queen Mary University of London

Josef Bayer
Professor for linguistics, University of Konstanz

Manfred Bierwisch
Professor emeritus, Humboldt Universität Berlin

Andrew Carnie
Professor, University of Arizona

Paul Chilton
Professor of Linguistics, Lancaster University

Noam Chomsky
Professor, MIT, Cambridge MA

Guglielmo Cinque
Professor, Universita di Venezia

Bernard Comrie
Director, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig

Susan Curtiss
Professor, Department of Linguistics, UCLA

Marcel den Dikken
Professor, City University of New York Graduate Center

David Denison
Professor of English Linguistics, University of Manchester

Wolfgang Dressler
University professor, full member of the Austrian Academy of Sciences, corresponding member of the Danish Academy

Viv Edwards
Professor, University of Reading

Nigel Fabb
Professor, and Editor of Journal of Linguistics, University of Strathclyde, Glasgow, UK

Liliane Haegeman
Professor of Linguistics, University of Ghent

Hubert Haider
Professor, Department of Linguistics, Salzburg University

Martin Haspelmath
Professor, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

Caroline Heycock
Professor, University of Edinburgh

Charlotte Hoffmann
University lecturer, University of Salford

Gabrielle Hogan-Brun
Senior Research Fellow, University of Bristol

Anders Holmberg
Professor, Newcastle University

Nancy Hornberger
Professor, University of Pennsylvania

C.-T. James Huang
Professor, Harvard University

Michael Israel
Professor of Linguisitics, University of Maryland

Howard Jackson
Professor of English Language & Linguistics, Birmingham City University, UK

Jennifer Jenkins
Professor, University of Southampton

Manfred Krifka
Professor, Institute for German Speech and Linguistics, Humboldt University, Berlin, ZAS

Johanna Laakso
Professor, Universität Wien

Idan Landau
Linguist, Ben Gurion University

David Lightfoot
Professor of linguistics, Georgetown University

John McLaughlin
Linguistics Professor, Utah State University

Wolfgang Moser
Linguist, Austrian Centre for Language Competence

Neasa Ni Chinnéide
President of language organisation; teacher and broadcaster, European Bureau for Lesser Used Languages

Doris Payne
Professor, University of Oregon

Robert Phillipson
Professor, Copenhagen Business School

Ellen Prince
Professor Emerita of Linguistics, University of Pennsylvania

Jochen Rehbein
Professor of Linguistics, University of Hamburg

Marga Reis
Professor, University of Tübingen

Patrick Renaud
Linguiste, Université de la Sorbonne nouvelle – Paris 3

Eric Reuland
Professor, Utrecht University

Ian Roberts
Professor of Linguistics, University of Cambridge

Iggy Roca
Professor of Linguistics, University of Essex

Ivan A. Sag
Professor of Linguistics, Stanford University

Harold Schiffman
Linguist Professor Emeritus, University of Pennsylvania

Nomi Shir
Linguist, Ben Gurion University

Halldor Sigurdsson
Professor, Lund University

Tal Siloni
Linguist, Tel Aviv University

Tove Skutnabb-Kangas
Researcher, Roskilde University, Denmark, and Åbo Akademi University, Finland

Peter Svenonius
Professor of English Linguistics, CASTL, University of Tromsoe

Höskuldur Thráinsson
Professor of Modern Icelandic Linguistics, University of Iceland

Peter Trudgill
Professor of Linguistics, University of Fribourg, Switzerland; La Trobe University, Australia; University of E. Anglia, England

Ianthi Maria Tsimpli
Professor, Aristotle University of Thessaloniki

Henk van Riemsdijk
Professor of Linguistics, Tilburg University

Mila Vulchanova
Professor, Norwegian University of Science and Technology

Calvert Watkins
Emeritus Prof., Linguistics, Harvard Univ. Past President, Ling. Soc. of America, Professor-in-Residence, Classics and IEStudies, UCLA

Margaret E. Winters
Professor and Chair, Classical and Modern Languages, Wayne State University

Ruth Wodak
Distinguished Professor of Discourse Studies, Lancaster University

Felvidék Ma Heti Válasz