(+ Képgaléria) Tudósítás Hejcéről, az ezeréves településen megtartott három napos, öt országból érkező vendégekkel megtartott rendezvényről. Hejcén már az elmúlt hetekben nagy sürgés-forgás volt, hiszen készülődtek a település nagy ünnepélyére, Szent István királyunk, ezer évvel ezelőtt teremtette meg, a kereszténység alapjait, az Abaújban lévő kis álomfaluban.
A rendezvényre már pénteken megérkeztek a vendégek, és megkezdődött az igen érdekes program.

A képek kattintással nagyíthatók

A találkozót megelőzően egy nemzetközi alkotótábor művészei örökítették meg a település érdekes pillanatait. A táborban elkészített alkotásokból kiállítást nyitottak, amelyen már a delegációk tagjai is részt vettek. A vendégek délután nagy sétát tettek a településen, ellátogattak az egykori Eszterházy Károly egri püspök által épített kastélyba, ahol jelenleg szociális otthon működik, végig sétáltak a csodálatos, ős parkján, és megnézhették a fát, ahol egykoron Mária Terézia a lovát köttette. Az épületben lévő, igen egyedinek mondható barokk mennyezetű gyönyörű kápolnát is megtekintették. Este, a kassai Thália Színház előadásának tapsolhattak a szép számmal megjelent nézők, egészen éjszakába nyúlóan.
Másnap már korán reggel felkerekedett az igen szép számú vendégsereg és ellátogatott a közeli Boldogkőváraljára. De nem akármivel mentek, hanem közúton közlekedő kisvonat vitte a vendégeket, a másik településre. A két település közötti útvonalon lévő falvak lakosai érdeklődéssel figyelték a szokatlan járművet, és integetve üdvözölték a rajta ülőket. Nagy sétát tettek a várban, megtekintették a nem régen megnyílt kiállítást, és érdekes középkori bemutatót láthattak a vár felső udvarában. Majd következett a várban lévő középkori étteremben a díszebéd. Az ünnepi szónokok együtt fogyasztották el, az étkeket a delegáció tagjaival, majd vissza felé is kisvonattal utaztak, csak érintették Korlátot és Fony településeket, gyönyörködve az abaúji táj szépségében. A településen, már igen sokan várták az ünnepi műsor kezdését.
Az ünnepség a helyi műsorral kezdődött, amelyben szavalatok és énekek hangzottak el. Két gyönyörű hazafias verset szavalt el Restéről az egyik önkormányzati képviselő tag, Berci barátunk, aki mellesleg az MKP helyi elnöke is. A kenyérszentelés és egyházi áldások következtek, majd Rohály Géza, Hejce polgármestere üdvözölte a meghívott és megjelent vendégeket és ünnepi szónokokat. Rövid történelmi áttekintéssel Szent Istvántól egészen napjainkig felvázolta a falu ezeréves történelmét.
Hejce mai történelméhez hozzátartozik egy igen szomorú esemény is, amikor a külszolgálat befejezése után hazafelé tartó szlovák repülőgép szerencsétlenül járt és január 19-én, éjszaka a Borsó hegynek ütközött. A község középpontjában és fent a hegyen emlékművet is állítottak. A hivatalos ügyintézésben, a különböző nehéz és huzavonáktól sem mentes események során nagy segítséget nyújtott Ladányi Lajos, az MKP országos vezetője, aki ma már jó barátjaként tartja számon a pár évvel ezelőtt megismert polgármester urat.
A kifejtett segítségéért Hejce képviselő testülete, úgy határozott, hogy odaítéli a Hejcéért Díszpolgári címet és ezt első ízben Ladányi Lajos, az MKP politikusa kapja. Rohály Géza, beszédének a végén átadta az oklevelet Ladányi Lajosnak, majd a díszpolgár kapott szót, aki megköszönte e nemes gesztust és megígérte, hogy ahol tud a jövőben is segít a településnek, mint ahogyan azt tette eddig is természetesnek tartja e hozzáállását.

A szónokok egymás után következtek, Tőkés László EP képviselő, Bauer Edit az MKP EP képviselője és Dr. Ódor Ferenc a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke tartotta meg az ünnepi beszédét.
Sajnálatos módon, az előző napi (pénteki) országos események beárnyékolták Hejce ünneplését és mindhárom szónok foglalkozott a magyar köztársasági elnököt, Sólyom Lászlót ért igen súlyos atrocitással, amelyet mind három vezető politikus mélyen elítélt, és kérték az unió gyors és hathatós beavatkozását.
Tőkés László képviselő úr, Szent István királyunk életét nyomon követve a mai kor emberének is példát mutató magatartását mutatta be, párhuzamot vonva a mai politikával.
Bauer Edit képviselő asszony, elcsukló hangon, őszinte és mély érzelmekkel teli beszédét, a sajnálatos incidens miatti bocsánatkéréssel kezdte. Tudja, hogy a magyar néptől nem neki kellene bocsánatot kérnie, de tisztában van azzal is, hogy a jelenlegi szlovák kormány erre nem fog sort keríteni, mert sajnálatos módon nem megoldani akarja a helyzetet, hanem még tovább mélyíteni az ellentéteket. Ő is párhuzamot vont a régmúlt és a mai politikai irányzatok között, amelyben kiemelte, hogy a Szent István kori nem az egymás lebecsülő és megalázó politikát választotta, hanem, ennek az ellenkezőjére törekedett, az egymást segítő és jó szomszédsági viszonyban lévő politikát folytatott államokon átívelően. Mint, előhírnöke a mai Európai Uniónak, hiszen az unió politikájában is ez az egyik fő prioritás. Ezért értelmetlen és érthetetlen a két uniós állam között kialakult, a XXI. századhoz nem méltó szlovák magatartás.
A következő szónok a megyei közgyűlés elnöke Dr. Ódor Ferenc volt, aki arról beszélt, hogy a helyi politika a két megye között teljesen más alapokon nyugszik, mint az országos politika, hiszen Kassa és Borsod megye között harmonikus és nagyon jó a kapcsolat, nem volt és reményei szerint nem is lesz ilyen probléma. Az itt élő emberek nyugodtan élnek és nem akarnak belefolyni az országos politikai csatározásokba. Példaértékű nemcsak a két megye közötti viszony, hanem a települések közötti együttműködések is. Beszélt a partnerségről és azokról a vívmányokról, amelyet közösen az elmúlt másfél év alatt el tudtak érni, a települések polgárai közötti baráti kapcsolatokról, az új ismerősök napi kapcsolattartásáról. A határon átnyúló programokban való nagyszámú részvételről, és a mind teljesebb közös, együttes megvalósításáról.
Az ünnepi szónokok után, következett az Abaúj-Abaújban fejlesztési partnerség bemutatása. A VITEA Alapítvány, a Partnerség tagja és munkaszervezetének a vezetője, Szabóné Kémeri Klára mutatta be a partnerséget, és visszatekintett a 2007.december 21-ei partnerség megalakulása óta eltelt időszakra és igen komoly eredményeire. Bemutatta a két éves uniós programot, amelyben a 24 hónap alatt 15 különböző rendezvényt fognak rendezni, a résztvevő 5 országban, és melynek köszönhetően ily szép ünnepséget, a Partnerség bevonásával, Hejce meg tudott rendezni. Beszélt az 5 országból érkező delegáció tagjairól, majd a színpadra kérte, először a Fejlesztési Partnerség felvidéki tagjait, Debrőd, Perény – Hím-Felsőlánc, Komaróc, Alsólánc, Reste, Szeszta, Nagyida képviselőit.
Eután szólította, a magyarországi településeket: Boldogkőváralját, Boldogkőújfalút, Arkát, Korlátot, Fonyt, Regécet, Mogyoróskát és Hejce polgármesterét.
Ezek után ismertette, az ez évben már lezajlott programokat és ennek eredményeként szólította, fel a további országokból a települések polgármestereit, Erdélyből Tordaszentlászlót, Horvátországból Dályhegyet és Szlovéniából Hodos település elöljáróit.
Beszélt az uniós pályázatokkal szemben felállított követelmény rendszerekről és általános célkitűzésekről, négy pontba összefoglalva, párhuzamot vonva a jelenlegi projekt megvalósításával, majd a következőkkel zárta a Partnerségi bemutatkozást:
„ Alapítványunk tagjai hisznek abban, hogy segíteni kell nemcsak a hazai, de a határainkon kívül rekedt barátainkat is, akik még Szent István idején földrajzilag hozzánk tartoztak. Fontos a sikerhez, hogy az embereket megértsük, és aktív kapcsolatot tartsunk fenn velük. Az emberek közötti kommunikációt megkönnyítsük. Nélkülözhetetlen számunkra, az akaraterő és az elkötelezettség, mert meggyőződésünk, hogy ha az ember győztesként akar kikerülni, vasakaratra van szüksége. Alapítványunk fontosnak tartja, hogy a mai kor embere ismerje meg, az őseink történetét, az ezeréves kötelékeket, mert, ha nem tudjuk, honnan jöttünk, nem tudjuk, hogy hová megyünk.A hazaszeretet az egyik legnemesebb érzés ! A hont az szereti, aki ismeri otthonát, mert:
Aki a múltján nem ismeri,
Az a jelenét nem becsüli,
És a jövőjét nem építheti.”
Majd beszéde végén még egy üzenetet tolmácsolt:
“Másik alapítványi mottónkkal zárom a Partnerségi bemutatómat, melyet remélem minden település, aki e projektben részt vesz magáénak fog tekinteni a találkozó végére:
Összejönni: KEZDÉS
Együtt maradni: HALADÁS
Együtt is dolgozni: SIKER !
Mi, elkezdtünk valamit, mert belevágtunk e nagyon szép kezdeményezésbe, hogy megismerkedjünk jobban egymással és
együtt dolgozhatunk Veletek.
Megtettük az első lépést: összejöttünk,
A jövő a Mi akaratunkon fog múlni, hogy együtt akarunk –e maradni ?
és, hogy tudunk-e majd együtt dolgozni a jövőben.
Mi, bízunk benne, hogy igen lesz a válasz.
Mert, mi a következő idézet szellemében dolgozunk már 11 éve:
Tedd, azt, amit tudsz,
Azzal, amid van és ott, ahol vagy !!
Egy régi, Pálosos idézettel búcsúzom és nagyon jó szórakozást és szép ünneplést kívánok mindenkinek a Partnerség nevében:
„Nemcsak magunkért, hanem a magyar hazáért és népért vagyunk.”
Majd átadta a szót: Szabó Ferenc kuratórium elnöknek, aki megköszönte minden partnerségi tagnak az együttműködést és tartogatott még egy meglepetést is, és a vendéglátó polgármesternek egy nagyon szép emlékplakettet adott át, az ezeréves település megünneplésében kifejtett tevékenységének elismeréseként és mint az ezeréves kötelék gesztorának, a Fejlesztési Partnerség és a másik három országból érkezettek nevében. A plaketten látható, mintahogyan a színpadi díszítésen is a Nagymagyarország és benne a jelenlegi határvonalai, bejelölve benne a résztvevő településeket.
Azt hiszem méltó koronája volt az ünnepi beszédek és a Partnerségi bemutatkozás után, hogy a két neves énekes, Varga Miklós és Vikidál Gyula, a nemzet követei léptek színpadra. Előadásukban ismert korábbi a magyar néphez szóló dalokat énekeltek, és bemutatásra került az Egri csillagokból – amit az előtt való pénteken Nagyváradon mutattak be, – több dal is, mint pl. a Dobó esküje. Az igen nagy létszámú közönség, együtt énekelt az énekesekkel és állva tapsolta meg, a szívből és a lélek mélyéről jövő előadásokat. Azt, hiszem mindenki számára felejthetetlen élményt szereztek, gyönyörű hangjukkal és előadásukkal.
Meglepetéssel hatott, hogy Hejce e nagyon szép és egyedülálló ünnepélyére készült egy igen nagyméretű különleges torta. Különleges, mert olyan eljárással készült, ami még nem igazán ismert, a rendezvény meghívóján lévő kép található a tortán, amely különleges élményt nyújtott. A tortát, Dr. Ódor Ferenc vágta fel és osztotta szét az ünneplők között.
Ezek után kezdődött meg az utcabál, igaz közben 9 órakor még egy gyönyörű tűzijátékot is végig élvezhettünk. Az időjárás kegyes volt hozzánk, hiszen csak ez után kezdett el esni az eső, ami nem zavarta az ünneplő tömeget, hajnal 3 óráig kitartottak.
A másnap egy kicsit tovább tartott a pihenés, és a rendezvény összegző partnerségi beszélgetések során mindenki megelégedését fejezték ki, hogy igen jól érezték magukat és mindenki hálás szívvel köszönte meg, hogy részesei lehettek e nagyszerű ezeréves élménynek.
Hejce, 2009.augusztus 21-23.
Klára, Felvidék Ma