A papok évében Mons. ThLic. Róbert Bezák, nagyszombati érsek védnöksége alatt 2009. szeptember 7-én, hétfőn, a kassai vértanúk emléknapján konferenciát tartanak a papságról Hidaskürtön.

Helyszín: a hidaskürti művelődési ház.

A konferencia programja:

9:00 Szentmise a hidaskürti templomban

10:15 – 10:30 Megnyitó

10:30 – 11:15 Mons. Róbert BEZÁK érsek:
Ordinár a jeho „ex opere operantis“. Rozmer objektívneho a subjektívneho v individualite Ordinára.

11:15 – 12:00 Főtiszt. Józsa Attila:
A pap és a liturgia. Gyakorlati megfontolások.

12:00 – 12:30 Vita

12:30 – 13:30 Ebéd

13:30 – 14:15 Főtiszt. KARAFFA János:
Papság az Ószövetségben

14:15 – 15:00 Főtiszt. JÁGER Róbert:
Papság az Újszövetségben a Zsidókhoz írt levél szemszögéből

15:00 – 15:15 Vita

15:15 – 15:30 Szünet

15:30 – 16:00 Főtiszt. Szlávik Antal:
A papság jelentősége Teilhard de Chardin filozófiájában

16:00 – 16:10 Vita

16:10 Zárszó

Felkért előadók:

Mons. ThLic. Róbert BEZÁK,
a Nagyszombati Főegyházmegye érseke

Főtiszt. ThDr. JÓZSA Attila, PhD.,
a pozsonyi Komenský Egyetem Cirill-Metód Hittudományi Karának liturgia tanára, galántai esperes-plébános

Főtiszt. ThDr. KARAFFA János, PhD., pléb.,
a budapesti Sapientia Hittudományi Főiskola szentírástudomány tanára, a pozsonyi Komenský Egyetem Cirill-Metód Hittudományi Kara Besztercebánya-erdőbádonyi Teológiai Intézetének biblikus tanára, felsőtúri plébános

Főtiszt. ThLic. JÁGER Róbert,
biblikus, a Logos görög katolikus revue főszerkesztője, szentföldi idegenvezető,
Mons. Milan Chautur kassai görög katolikus eparcha titkára

Főtiszt. PhDr. SZLÁVIK Antal, PhD.,
az Esztergomi Hittudományi Főiskola filozófia tanára, hidaskürti plébános

A lelkiatyák részvételi szándékukat előre jelezzék a következő elérhetőségek valamelyikén:

Római Katolikus Plébánia Hidaskürt,
925 07 MOSTOVÁ
031-7848182
0908-157070
szlavikantal@ranet.sk

Felvidék Ma, Pázmaneum