Vasárnap, augusztus 30-án jelenik meg a Remény katolikus hetilap következő, 35. száma. Rövid ízelítő a tartalomból:

• Mit kell tudnunk a rózsafüzér imádkozásáról? – A Megkérdeztük c. rovatban Koller Gyula válaszol egy olvasói kérdésre.
• Megújulás a Szentlélek által – Meleg Mária beszámolója a hitoktatók győri lelkigyakorlatáról.
• Gézengúz nyári tábor – a nagymácsédi keresztény ifjúsági tábor élményeiből.
Máriát dicsérni… – Egy búcsújáróhely története Medvesalján.
A lap a hazai és a világegyház legfontosabb eseményeiről is hírt ad.

A REMÉNY kapható a plébániákon, a Remény-üzletekben (Komárom, Gúta, Zselíz, Nádszeg), illetve megrendelhető a szerkesztőség címén: Žiacka 4,821 06 Bratislava, remeny@remeny.sk