A Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola Egyesület 2003 óta foglalkozik középkori, európai harcművészetek kutatásával, felélesztésével és oktatásával. 2009-ben, a 250 tag országszerte 11 helyen tanulhatta a lovagi kultúrkör vívását 8 különböző fegyvernemben. Sportoktatóik rendszeres bel- és külföldi továbbképzéseken, kutatói találkozókon vesznek részt, Franciaországban, Ausztriában, Finnországban, főként a HEMAC szervezésében (Történelmi Európai Harcművészetek Nemzetközi Szövetsége), melynek tagjai vagyunk.

A szerzők egyszerűen lovagi vívásnak, művészetnek nevezik azt az európai komplex harcművészetet, amit a több mint 70 korabeli, írásos forrásból megismerhetünk. Ezek az írások, kéziratok, vívókódexek az akkori Európa számtalan nyelvén íródtak, és a jelenleg legrégebbinek mondott könyv 1295-ből származik. Ezen írásokból nem csak a különböző fegyvernemeket, de azok jól elkülöníthető iskoláit is kutatni lehet; szokás beszélni tipikusan német vagy olasz vívásról, például.
Sajnos ez egy kihalt harcművészet; a haditechnikai és szociológiai változások miatt egyszerűen nem maradt igény a középkori technikák és víváselméletek továbbvitelére. Mégis, hosszabb-rövidebb megszakításokkal szakemberek, kutatók, sportolók és egyszerű fegyvergyűjtők személyében már több mint 150 éve folyik a lovagi szabadvívás harcművészetének felélesztése.


A Kard Rendjében az ún. hosszúkardot tanulják, mint fő és alapvető fegyvernemünket. Ezt az eszközt manapság szokás lovagi kardnak, fattyúkardnak vagy másfél kezes kardnak is nevezni, bár a korhű neve egyszerűen csak hosszúkard (longsword, langschwert, stb.). A pengehossza 90 cm, és a súlya mindössze 1,5 kg. Elterjedt párbaj- és csatafegyver volt, sőt, egészen a 18. századig közkedvelt úri ’sportnak’ számított használata. Művészete a kardérzékről, a gyorsaságról és a mozdulatok harmóniájáról szól, s nem a fizikai erőre épít. Más fegyvernemekkel is foglalkoznak speciális oktatások keretén belül, például többek között Rapier, Messer, tőr és bot, és természetesen a lovagi pusztakéz, harci – és kastélybirkózás.


Kutatásaik során több teljes vívótant lefordítottunk magyarra (és angolra is segítség képen, egyik pl. Amerikában nem rég jelent meg), ezek ingyenesen letölthetők a honlapukról (http://kardrendje.hu). Indítunk ifi csoportokat (mi ezeket juniornak nevezzük) 8-13 éves korig és felnőtt csapatokat egészen 99 éves korig, jelenleg Győrben, Budapesten, Révkomáromban, Vácon, Szegeden és Sárospatakon lehet találkozni velünk. Az edzéseken mozgáskoordináció- és képességfejlesztéssel, a korabeli vívótanok elsajátításával, szabadvívással, játékokkal, lovagi filozófiával és etikával foglalkozunk. Az állóképesség, a csoportélmény, az önszerveződés, az önismeret és az abból táplálkozó önbizalom mind fontos eredményei a rendszeres edzésnek, a fiataloknak nő a koncentrációs és szocializációs képességük.

Évente több tábort szerveznek, Ausztriában és Erdélyben is, de a központi edzőtábor Verőcén van, a csattogóvölgyi táborban. 2009-ben, mint az eddigi években is, egy meghívott külföldi vendégoktató edzései is színesítették a programot. Abban a megtiszteltetésben részesültek, hogy Matt Galas, a HEMAC egyik alapító tagja, világszerte elismert kutató és vívó jött el hozzánk fantasztikus anyaggal. A táborba egész Magyarországról érkeztek Kard Rendje tagok és más érdeklődők, vendégek is.

A Kard Rendje Révkomáromi edzése 2006 májusában indult. Létrehozója és oktatója, Nagy Imre, fáradtságot nem kímélve dolgozott azon, hogy Komáromban is elkezdődhessen az oktatás.
Az edzések minden pénteken este 18:00 és 20.00 óra között kerülnek megrendezésre a Marianum Egyházi Iskolaközpont tornatermében. A két órás edzés alapvetően két részre bontható:
– bemelegítés, erősítés, ismétlés
– új anyagok, technikák, gyakorlatok

Természetesen minden alkalommal igyekeznek helyt adni párbajoknak, játékos feladatoknak és levezető gyakorlatoknak.

Edzéseik légkörét alapvetően családias, bizalmas hangulat jellemzi, a tagok egymás közt jó kapcsolatot ápolnak. Nem ritka a tagok edzéseken túli összejövetele, szabadidős programok, ill. egyéb közösségi tevékenységek szervezése sem.

Jelentkezés, érdeklődés:
• Nagy Imre (Tel: 00421 915 799 115; email: vivoiskola@freemail.hu
• http://kardrendje.hu

Felvidék Ma