Deák Ernő, a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) elnöke a szövetség nyilatkozatát tette közzé a szlovák nyelvtörvény kapcsán.

 

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) tudomást véve a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által 2009. június 30-án megszavazott 1995. évi 270. sz. törvény módosításáról és tanulmányozva annak szövegét megállapítja, hogy – nem véve figyelembe a nemzeti kisebbségek védelmének szükségességét – ezen törvény jelenlegi megfogalmazásában mindenek fölé emeli Szlovákiában a szlovák nyelv elsőbbségét.

Ennek megfelelően a szlovák nyelv védelmét deklarálja oly mértékben, hogy nyilvánvaló veszélyeztetettséget nyilvánít ki, éppen ezért a hivatalos állami közegeken túlmenően a magánérintkezésben is előírja a szlovák nyelv – ha nem is kizárólagos- használatát. Nyomatékul — “kötelességmegszegésért” 100-5000 euró bírságot szab meg azon jogi és fizikai személyek ellen, akiket a törvény be nem tartása miatt elmarasztal a Kulturális Minisztérium felügyelete alatt külön erre a célra felállított szerv.

Attól eltekintve, hogy a jelen szlovák nyelvtörvény a XIX. század tömény nacionalizmusát tükrözi, s ezért anakronisztikus, elvakult egyoldalúsággal a szlovák nyelv korlátlan érvényesítése mellett határozottan a nemzeti kisebbségek beolvasztását célozza.

Az Európai Unió tagállamaként a Szlovák Köztársaság ezzel a 2009. szeptember 1-jével életbe lépő törvénnyel szembehelyezkedik a nemzeti kisebbségek jogaival, amennyiben nem ismeri el egyenjogúságukat, tagadva ezzel a demokratikus sokszínűség elvét. A Beneš-dekrétumok külön törvénybe foglalása után ennek a törvénynek megszavazása újfent bizonyítja, hogy a Szlovák Köztársaság jelenlegi kormánya elemi jogaikban sérti. létükben korlátozza a Szlovákia területén élő nemzeti kisebbségeket.

Ez a fajta politika nem az együttélést, hanem a nemzeti kisebbségek, mindenekelőtt a magyarok elidegenítését szolgálja. Az ebből származó elégedetlenség. a Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság között támadt feszültség a Szlovák Köztársaság szélsőségesen nacionalista köreit terheli, ami annál inkább is sajnálatos, mivel ez a szellem jellemzi a jelen kormány hivatalos politikáját.

A NYEOMSZSZ a kölcsönösség és egymásrautaltság követelményeire utalva elítéli a Szlovák Köztársaság jelenlegi kormányának indokolatlanul feszültségkeltő intézkedéseit, egyben felhívja az Európai Unió illetékes szervei figyelmét. hassanak oda. hogy minél előbb rendeződjenek a nemzeti kisebbségek és a többségi társadalmak közti együttélés kérdései. Európa további fejlődését – az unió megszilárdítását, a gazdasági válság leküzdését valamennyi tagállamra kötelezően csakis a kiegyensúlyozott integráció politikája mozdíthatja elöre.

Deák Ernő elnök, Bihari Szabolcs alelnök, Dr. Klement Kornél alelnök


Kapcsolódó írás:
A dunaszerdahelyi nagygyűlés összefoglalója