Duray Miklós, az MKP kongresszusán az alapszabály-módosító bizottság elnöke volt. Megkérdeztük őt, hogy mely pontokban változott az alapszabály, és bekerült-e a platformok létrehozásának lehetősége.
Duray Miklós elmondta: „A 2007-ben elfogadott alapszabály most 36 pontban módosult. A módosítások elsősorban pontosítások, illetve a kongresszus eltávolította az alapszabálynak azokat a meghatározásait, melyek az MKP előző vezetése idején, személyre szabott megfontolásokból kerültek a párt alapdokumentumába.
Ilyen például a helyhatósági és a megyei választásokon az MKP jelöltjeivel szemben független jelöltként induló MKP-tagoknak az elbírálása. A módosítás következtében az alapszabály meghatározza, hogy amennyiben ilyen esetben a független jelöltnek a helyi szervezetben legalább egyharmados támogatottsága van, az országos etikai bizottságnak kell megvizsgálnia az esetet, és nem zárulhat le az ügy e nélkül a vizsgálat nélkül, abban az esetben sem, ha független jelölt sikeres volt a választáson.
Több helyen összhangba kellett hozni az alapszabályt az érvényes szlovákiai törvényekkel, például a pártokról szóló törvénnyel.
Korábban szó volt arról, hogy a platformok alakításának lehetőségét újra bele foglaljuk az alapszabályba, de október folyamán, a kongresszus előkészítése során az Elnökök Tanácsa és az Országos Tanács úgy döntött, hogy ez a kérdés a kongresszuson ne kerüljön napirendre.
Több egyéb javaslat is megfogalmazódott a kongresszuson, amelyek az alapszabály módosító bizottság szerint a párton belül alaposabb vitát igényelnek, ezekre vonatkozóan a kongresszusi küldöttek határozatot fogadtak el.”
Az alapszabállyal kapcsolatban a kongresszus által elfogadott határozat így hangzik:
Az MKP IX. Országos Kongresszusa feladatul adja az Országos Tanácsnak, hogy legkésőbb 2010-ben megtartandó első ülésén hozza létre az alapszabály-módosító bizottságot, amelynek az OT döntései mellett elsődleges feladata egy olyan alapszabály-módosítási javaslat kidolgozása, amely eredményeként egyértelművé válik
– az MKP országos szintjén a végrehajtó, a döntés-előkészítő és az általános döntési jogkör szétválása,
– a regionális elv olyan érvényesülése, amely nem akadályozza a végrehajtás operatív hatékonyságát,
– a végrehajtó szerv politikai feladatának és felelősségének növelése,
– a helyi és a regionális önkormányzatok szerepének érdemleges megjelenése a párt szerkezetében,
– a regionális elv hangsúlyának növekedése a párt ágazati politikájában,
– a párt ágazati politikájának rugalmas ellenőrzése.
Az alapszabály-módosító bizottság legkésőbb 2010 novemberéig egyezteti a kidolgozott javaslatot a járási elnökségekkel, majd véglegesítésre előterjeszti az OT 2010. évi utolsó üléséig.
Az alapszabály módosítását legkésőbb az alapszabály szerinti, 2011-ben soron következő tisztújító kongresszusig le kell zárni.

Felvidék Ma, pog