Az unióban semmi sem zárja ki a kettős állampolgárságot, de nagy számban való megadása nemzetközi feszültségek forrása lehet – mondta Valki László nemzetközi jogász. Elmondta, hogy a második állampolgárság megadása már több ízben is vitát, feszültséget eredményezett az államok között, legutóbb például akkor, amikor Románia moldovai, Oroszország pedig abház és oszét lakosoknak tömegesen adta meg az állampolgárságot. Az MTI annak kapcsán kereste meg a szakembert, hogy a Fidesz törvénymódosítást terjesztett be, amely szerint a kettős állampolgárságot igénylőknek nem szükséges életvitelszerűen Magyarországon élniük, elegendő, ha felmenőjük magyar állampolgár és ismeri a magyar nyelvet.

Ezért a nemzetközi gyakorlatban korlátozni igyekeznek a kettős állampolgárság létrejöttét. Az Európa Tanács keretében 1997-ben elfogadott egyezmény értelmében az egyik állam megtagadhatja egy másik állam állampolgárságának kiterjesztéséről szóló jogszabályának elfogadását, ha az nem áll összhangban “a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, a nemzetközi szokásjoggal és az állampolgárság tekintetében általánosan elismert jogelvekkel”. Ennek az egyezménynek Magyarország is részese.
Azt pedig Valki László szerint könnyű kiszámítani, hogy például Szlovákia vagy Románia esetében a második, a magyar állampolgárság megadása élezné a feszültséget a többségi állam és az ottani nemzeti kisebbség, illetve a többségi állam és a kisebbség anyaországa között, és további jogvitákat eredményezne.
Az állampolgárság a nemzetközi gyakorlatban azt a jogot foglalja magában, hogy az érintett személyazonosító igazolványt, majd annak alapján útlevelet kapjon. Minden állampolgárnak joga van továbbá az országban való szabad tartózkodásra, a külföldre utazásra és a külföldről való hazatérésre. Az állampolgárt az állam területéről kiutasítani nem lehet, külföldön pedig megilleti a diplomáciai védelem.

Mindezek következtében a magyar állampolgárság kiterjesztésének csak a Szerbiában és Ukrajnában élő magyar ajkúak esetében lenne kézzelfogható következménye, hiszen csupán ők nem rendelkeznek az unió területén való szabad mozgás lehetőségével. Ukrajnában azonban maga az alkotmány tiltja a kettős állampolgárságot.
Egy kettős állampolgár itthon ugyan elvileg részt vehet a közügyek gyakorlásában is, tehát választásra jogosult és megválasztható, de ezek a jogok Magyarországon csak azokat illetik meg, akik itt élnek.
A szakember kiemelte, hogy az állampolgársághoz fűződő jogok többsége feltételhez kötött, automatikusan csupán a személyi igazolványhoz, illetve az útlevélhez való jog jár. (mti)