Kálvin János születésének 500. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepségre készül a Zempléni Református Egyházmegye, ill. a Királyhelmeci Református Egyházközség október 16.-18. között a királyhelmeci református templomban.
Az ünnepi program a következő:

Október 16. (péntek) – lelkészértekezlet – 9:00
Kálvin gyülekezetépítése címmel Lieuwe Boonstra, hollandiai lelkipásztor tart gondolatébresztő előadást a lelkészeknek.

Október 17. (szombat) – konferencia – 14:00
Megnyitó istentisztelet- Dr. Kádár Ferenc /Sátoraljaújhely/
Kálvin tanainak időszerűsége – Dr. Füsti-Molnár Szilveszter /Sárospatak/
Kálvin, népegyház, hitvalló egyház -Dr. Tőkéczki László /Budapest/
Istenes énekek citerával és kobozzal- Kis Gergely Márton/Tiszaladány/

Október 18. (vasárnap) – hálaadó istentisztelet – 10:30
Igét hirdet Ft. Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese. Az istentisztelet keretén belül kerül sor Ferenc György szobrász alkotásának, a maga nemében Felvidéken egyedülálló, Kálvin János szobrának a leleplezésére a templomkertben.

A jubileumi ünnepségre szeretettel várunk mindenkit. Reméljük, hogy e közös alkalmakon méltóképpen tudunk emlékezni reformátorunkra és arra a szolgálatára, amit Urunk választott edényeként elvégezhetett.