Kazinczy sógora, Zemplén főorvosa: Dercsényi Jánosról írta az azonos című könyvét Dr. Kiss László, melynek dunaszerdahelyi bemutatójára a Budapestben Kávéházban (Fő utca) kerül sor október 22-én 18 órától. A kötetet Lacza Tihamér mutatja be. A bemutatón részt vesz Demeter János hódmezővásárhelyi tiszteletes is, Dercsényi ősunokája, az Előszó szerzője és a magyarországi kiadás megszervezője. A könyv utószavát egy szintén Dercsényi-leszármazott, Tomcsányi Pál akadémikus írta meg. Az Összefoglaló magyar, szlovák, német és angol nyelven olvasható.
A könyvet a Hódmezővásárhely-Tabáni Református egyházközösség adta ki, 2009-ben.
A könyv a bemutató helyszínén megvásárolható, egy kötet ára 10 €.