Megjelent a Remény című katolikus hetilap legújabb, 44. száma, Herdics György főszerkesztő Örökké tartó pillanat című cikkével a címlapon.

Szakál László János: Légy te is szentté! című írásában azt boncolgatja, mit is jelent a szentség fogalma, s hogyan válhat minden hívő szentté. Bokor Klára készített beszélgetést Nemeshegyi Péter jezsuita atyával, aki Japánban eltöltött éveiről mesélt. Jakubecz Márta személyes hangvételű írásában felidézi az évekkel ezelőtt eltávozott Paxy László atya szeretetteljes alakját. Emlékezés Palásthy Pálra című beszámolójában Csáky Károly ír a tudós főpapról való megemlékezésről. Mindemellett a lap a hazai és a világegyház legfontosabb eseményeiről is hírt ad.
A REMÉNY kapható a plébániákon, a Remény-üzletekben (Komárom, Gúta), illetve megrendelhető a szerkesztőség címén: Žiacka 4,821 06 Bratislava, e-mail: remeny@remeny.sk.