Dunapatajon találkoztak október 8-án Magyarok Nagyasszonya ünnepén a Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője Szent Korona Lovagrendjének tagjai. A rendi gyűlésen és a szentmisén a felvidéki kormányzóság tagjai is részt vettek. A Magyarok Nagyasszonya lovagjai kötelességüknek tekintik, hogy a Szent Korona szakrális, a magyar küldetést meghatározó igazságában elmélyüljenek. Megismerkedjenek a Szent Korona misztériuma összes kérdésköreivel, megismerjék a Szent Korona tanát és levonják a kö­vetkeztetéseket a Szent Korona tana azon legfontosabb tételéből, hogy miképpen a király sem, a nemzet sem határozhatja meg a Szent Koronához való viszonyát, és nem kevésbé komolyan veszik a magyar küldetésnek a jelen viharos korunkban megfelelő azon egyéni, közösségi feladatokat, melyek közül kiemelkedik a nemzeti engesztelés.

A rendi gyűlésen elsőként Bakos Batu nagymester vezetésével került sor a felmerülő kérdések megtárgyalásával. Ünnepi szentmisét mutatott be a dunapataji római katolikus templomban Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek több magyarországi, felvidéki és erdélyi oltártestvérével együtt.
Szentbeszédében a nemrégiben közzétett Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevelére érkezett reakciókat tárta a hívek elé, amely az újpogányság kérdésével foglalkozik.

A szentmise végén egy erdélyi lovag és egy erdélyi dáma tett esküt és ezáltal a a Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője Szent Korona Lovagrendjének tagjaivá váltak.

A felvidéki rendtartomány újoncai előreláthatólag november 29-én Pécsett tehetnek majd fogadalmat.

Felvidék Ma, Pázmaneum