A múlt hét folyamán több internetes honlapon megjelent és a Magyar Rádió híreiben is elhangzott, hogy az uniós állampolgárok számára érvényes négyszeri kedvezményes utazási lehetőséget (90%) visszavonta a magyar kormány. Ezzel kapcsolatban már megjelentek az első hírek arról, hogy a Magyar Igazolvánnyal rendelkezők számára is visszavonásra került a 90 százalékos utazási kedvezmény.

 

A Szövetség a Közös Célokért társulás munkatársai tájékoztatják a Magyar Igazolvány nyújtotta lehetőséget kihasználni szándékozókat, hogy a kormányrendelet ugyan változott, de az a Magyar Igazolvánnyal igénybe vehető évi négy menettérti utazást nem érinti.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala tájékoztatása szerint a közforgalmú utazási kedvezményekről szóló 227/2009. (10.16.) Kormány rendelet kizárólag a 85/2007. (IV.25) Kormány rendelet 2.§ f) pont fb) alpontját, valamint 1. melléklet 8. pontjában a “valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező” szövegrészt helyezte hatályon kívül.

 • 2. § Az életkora alapján az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezményre jogosult: f) évente 4 alkalommal menettérti utazásra fb) a 6. és 65. életév közötti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy személyi igazolványa vagy bármely más személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával;
 • 1. melléklet a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez 8. pontja – a Szátv. hatálya alá tartozó, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 6-65 év közötti külföldi állampolgár (évente 4 alkalommal menettérti utazásra)

A fenti módosítások nem érintik a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXVII. törvényben (Szátv.) meghatározott Magyar igazolvány (ill. Magyar hozzátartozói igazolvány) által nyújtott utazási kedvezményeket.

Továbbra is igaz tehát a 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról Utazási kedvezményekről szóló 8. számú bekezdése:
Magyar Igazolvánnyal és Magyar Hozzátartozói Igazolvánnyal évi négy menettérti utazásra jogosult az igazolvány tulajdonosa a Magyar Köztársaság területén a belföldi helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedési eszközön – vasúti utazás esetén annak 2. kocsiosztályán.

 • (2) Korlátlan számú díjmentes utazásra jogosult
  a) a 6. életévét be nem töltött gyermek,
  b) a 65. életévét betöltött személy.
 • (3) 90%-os menettérti utazási kedvezményre jogosult a belföldi helyközi tömegközlekedési eszközön
  a) az (1) bekezdésben meghatározott személy évente négy alkalommal,
  b) csoportos utazás esetén a 18 éven aluli, a törvény hatálya alá tartozó személyek legalább tíz főből álló csoportja, és a velük utazó két nagykorú kísérő évente egy alkalommal.
 • (4) Az utazási kedvezmények részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza.
 • (5) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott kedvezményekre váló jogosultságot a „Magyar igazolvány”, illetőleg a „Magyar hozzátartozói igazolvány” igazolja.

Felvidék Ma, rovin