A Kassai Önkormányzati Kerület (KÖK) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye együttműködése kulturális téren már hosszú évek óta sikeres. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet pályázatot nyújtott be Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 – 2013 címmel, s az támogatást nyert, melynek teljes költségvetése 105.263 €. Így került sor a Dialógusok I. konferencia megrendezésére Kassán, melynek témája a Kulturális együttműködés a Kassai Önkormányzati Kerület és Borsod-Abaúj-Zemplén megye között a tárgyalkotó művészetek területén. Határon túli partnerük a kassai székhelyű Kerületi Közművelődési Központ (KOS).

A nyitókonferenciát a Kassai Thália Színház Márai Stúdiójában (Timon u. 3.sz.) tartották meg 2009. november 18-án, mely bemutatta a pályázó intézményeket, a projekt előzményeit, magát a projektet, és néhány a programban részt vevő intézményt illetve szervezetet.
Dr. Bogdán Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Kabinetirodájának elnöke köszöntötte a résztvevőket. Szerinte a 21. század elején egymás megismerésére van szükség. Az együttműködés a két terület között több évtizedre nyúlik vissza, s az gyümölcsöző. A lökést a húsz évvel ezelőtti politikai-társadalmi változások adták meg. A következő lépcsőfok 2004-ben következett be, amikor mindkét ország csatlakozott az EU-hoz. Elmondta, ő ahhoz a generációhoz tartozik, mely még azt tanulta, az embert a munka emelte föl az állati világból, pedig a szellem és a lélek ereje sokkal fontosabb. Ezért a párbeszédet lényegesebbnek tartja, mint a gazdasági kapcsolatokat. Köszöntötte a konferenciát Mudra Rozália, a KÖK hivatalának igazgatója is.
Budai Erzsébet igazgató röviden bemutatta a B-A-Z Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézetet, mely szerteágazó tevékenységet folytat a pedagógia és közművelődés minden területén, melynek célja, hogy határon átívelően bemutassa és megőrizze ezeket a szellemi értékeket. Sikeres drogprevenciós konferenciát szerveztek, melynek nagy visszhangja támadt a határon túl is.
Dr. Eleonóra Kovalčíková, aki jól beszél magyarul, szlovák nyelven mutatta be a kassai székhelyű Kerületi Közművelődési Központot. Elmondta, intézményük célja hasonló, ám részben eltérő, mivel ők az amatőr kulturális tevékenységet segítik. A kerület területén 26 intézmény munkáját koordinálják. Kapcsolatot tartanak fenn a romániai szlovákokkal, a magyarországi Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal, Krosno városával, de Sárospatakkal és Sátoraljaújhellyel. Ukrajnával is kapcsolatokat ápolnak. A határon átívelő kapcsolatépítés része a Tokaji Út, a Császári Postaút, a Gótikus Út és egyéb kezdeményezések.
Kolostori Gábor közművelődési intézményegység-vezető bemutatta a projekt előzményeit és céljait. Elmondta, ez a kapcsolat nem előzmények nélküli, mivel ezek kiépítése 1992-ben megkezdődött. 2003-ban megállapodást kötöttek a kassai székhelyű társintézménnyel. Ezután megindultak a közös rendezvények, a testvértelepülések kialakítása, majd a projektek kidolgozása. Ezzel egy olyan folyamat indult el, mely magasabb minőségi szintre emelte e kapcsolatokat.
A projekt hosszú távú kulturális együttműködést kíván megalapozni a két terület közművelődési intézményei, társadalmi és civil szervezetei, valamint települései között. A határon átnyúló együttműködések kialakítását a pályázók három lépcsőben tervezik megvalósítani. Az első a jelen pályázat keretében, a megye és kerület tárgyalkotó művészetének feltárása és bemutatása. Szintén az első lépcső feladata, hogy a projektben részt vevők számára e téren biztosítsa a párbeszédet, a az információkat, az elmélyülést és a közös, egymástól való tanulás lehetőségét.
E célok megvalósítása érdekében a két intézmény összesen 28 rendezvényt – kiállításokat, műhelymunkákat, alkotótáborokat és konferenciákat – szervez a megye és kerület területén.
A kiállítások lehetőséget teremtenek a régió kiemelkedő művészeinek és alkotócsoportjainak, hogy bemutatkozzanak a szomszédos országban, és az idegen közönséget is megismertessék munkáikkal, az általuk teremtett tárgyakban testet öltő értékekkel.
Ezen belül 18 kiállításra kerül sor. Először 2009. november 24-én, Tiszaújvárosban mutatkozik be a szlovák és magyar alkotókat tömörítő Gömöri Kézművesek Társulása. Az ő kiállításukat követi 2009. december 8-tól Marian Gubek festőművész tárlata Mezőcsáton. A következő rendezvény a kassai Kerületi Közművelődési Központ (KOS) által minden évben megrendezett festőművészeti alkotótábor anyagából válogató kassai tárlat lesz jövő év január 20-tól. Egy nappal később, január 21-én a Magyar Kultúra Napján nyíló kiállítás mutatja be Szepsiben a Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesületének alkotásait, majd február 13-tól, szintén ugyanott rendezik meg a régió magyar és szlovák népviseleteit bemutató tárlatát „Közös örökségünk” címmel.
Február 15-én Kassán Jakab Gábor mutatkozik be „A pataki kerámia” c. kiállításon. Ugyancsak Kassán állítják ki munkáikat február 17-től a Kerületi Közművelődési Központ által évenként megrendezett fotóművészeti táborok legkiemelkedőbb alkotói. A következő kiállításra február 19-én kerül sor Miskolcon, ahol Andy Gore szlovák festőművész gazdag életművéből láthatnak válogatást az érdeklődők. A miskolci tárlatot követően március 4-én Ózdon rendeznek kiállítást a partner intézetek a Bodrogközi és Ung-vidéki Alkotóművészek Társasága legszebb alkotásaiból. Szintén márciusban, a miskolci Avasi Gimnázium kiállítótermében mutatkoznak be a Kassai Magyar Gimnázium Alkotókörének legtehetségesebb tagjai. Ezt követően március 5-én Alsózsolcán nyílik meg „A gömöri csipke” c. tárlat, majd március 12-től Encsen állítanak ki a Bódva-völgyi és Érchegységi Kézművesek.
Április 16-án Tőketerebesen rendez kiállítást a két intézet az „Amator Artium [a művészetek szerelmesei] – XX. Országos Képző- és Iparművészeti Tárlat” díjnyertes Borsod-Abaúj-Zemplén megyei alkotásaiból és az Észak-magyarországi Fotóművészeti Szemle díjazott pályaműveiből. Szintén áprilisban, Edelényben, a kassai Rovás Új Értékrend Csoport alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők.
Május 4-én Rozsnyón mutatkozik be a Tiszaújvárosi Díszítőművészeti kör. Június 8-án a rozsnyói születésű Szabó Ottó, szlovákiai magyar festőművész – a Rovás Új Értékrend Csoport tagja – kiállítása nyílik meg Miskolcon, majd június 25-től Borsiban állítanak ki a nagy múltú Borsodi Alkotóművészeti Kör Képzőművészeti Egyesület alkotói. A kiállítások sorát az ózdi Aranygyűszű Díszítőművészeti Kör 2010. szeptember 17-én nyíló királyhelmeci tárlata zárja.
A nagyszámú kiállítás mellett a partner intézetek öt műhelymunka – divatos szóval: workshop – megrendezését tervezik a projekten belül. Ezek lehetőséget adnak arra, hogy az alkotók és a tárgyalkotó művészet iránt érdeklődő kulturális szakemberek vagy civilek elmélyüljenek egy-egy sajátos művészeti ág vagy kérdéskör – elsődlegesen – gyakorlati megközelítésében.
E rendezvények közül az első a 2010. január 15-én lebonyolítandó „Dialógusok” c. műhelymunka lesz, melyen a határon átnyúló kulturális együttműködés múltjával és jelenével, tapasztalataival és lehetőségeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődő szakemberek. A következő műhelymunkára jövő év január 29-én kerül sor Buzitán. A téma ez esetben a tárgyalkotó népművészet és a gyermekjátékok kapcsolata lesz. A harmadikra „Inspirációk a roma kultúrából” címmel június 8-án kerül majd sor Hernádszokoly településen, mely jövőre ünnepli első említésének 740. évfordulóját, a cigány kultúra képzőművészetekre gyakorolt termékenyítő hatásainak, és az ezekben rejlő alkotóművészeti lehetőségeknek a számbavétele lesz. A következő műhelymunka június 30-án Kisgyőrben a fafaragás művészetének műhelytitkaiba nyújt bepillantást. A műhelymunkák sora a következő év szeptemberében zárul, egy eddig még nem véglegesített tematikájú és helyszínű műhelymunkával.
A projekt rendezvényei közül a legnagyobbak a nemzetközi alkotótáborok, melyek kimondottan egy szűk alkotói rétegnek kínálnak lehetőséget tevékenységük tökéletesítésére. Egymástól is tanulhatnak. A projekt rendezvényei között a partner intézmények három alkotótábort terveznek. Az első 2010. május 27. és 30. között valósul meg Mezőkövesden. A táborban a matyó és a gömöri hagyományokat dolgozzák föl az alkotóművészetek különböző ágaival foglalkozó mesterek. Május 17-től 20-ig tart a következő alkotótábor, melyet I. Regionális Fazekastáborként hagyományteremtő céllal Várhosszúréten rendeznek meg. Ez lehetőséget kínál a régió kiemelkedő fazekasai, keramikusművészei számára, hogy gömöri hagyományokból merítve, azok alapjain új alkotásokat hozzanak létre.
Végül a harmadik táborra július 5. és 11. között kerül sor, szintén Várhosszúréten. Az utolsó tábor szlovák és magyar gyermekek számára teszi lehetővé, hogy megismerkedjenek egymás kézműves hagyományaival, a két kultúra közös értékeivel, s ily módon közelebb kerüljenek egymáshoz.
A projekt rendezvényeit két konferencia foglalja keretbe. Ezek a szélesebb szakmai közönséghez szóló fórumok, melyek teret biztosítanak a tárgyalkotó művészet – elsősorban elméleti – kérdéseivel kapcsolatos párbeszédnek. A nyitókonferencia, most valósult meg Kassán. A zárókonferenciát 2010 szeptemberében rendezik meg előreláthatólag Miskolcon. Ennek célja, hogy a projektben részt vevők elmondják tapasztalataikat, bemutassák elért eredményeiket, és azok fenntartásának és meghaladásának lehetőségeit.
A zárókonferencián tervezik bemutatni azt a kétnyelvű kiadványt, mely a projekt eredményeit foglalja össze, s amely almanachszerűen tartalmazza majd a régió tárgyalkotóművészeinek, alkotócsoportjainak elérhetőségeit, legfontosabb adatait, és a tevékenységükkel kapcsolatos lényeges információkat. A közművelődési intézmények, rendezvényszervezők, kulturális vállalkozások, civil szervezetek és önkormányzatok így pontos és értékes információkhoz juthatnak a régióban tevékenykedő és értéket teremtő képzőművészekről és alkotó közösségekről.
A projektet végig erőteljes dokumentációs és kommunikációs tevékenység kíséri annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a fenti programokról, a projekt keretében megtartott rendezvényekről. Csak így van lehetőség arra, hogy a projekt üzenete valóban széles rétegekhez eljusson, és hogy a megfogalmazott célok teljesüljenek.
A kommunikációs tevékenység egyik alapja a már említett kiadvány, melyet a partner intézmények igyekeznek majd minél szélesebb körben terjeszteni. A kommunikációs tevékenység másik fontos pillére a projekt weboldala lesz, melyen a kiadvány adatai mellett a rendezvényekkel kapcsolatos friss információkat is megtalálják az érdeklődők.
Végül a kommunikációs tevékenység harmadik csatornáját azok az üzenetek jelentik majd, melyeket a programokkal kapcsolatban a helyi és regionális médiákhoz juttat el a két intézmény.
De már készülnek a Dialógusok 2. pályázatával, mely az előadóművészet területén kíván együttműködést kialakítani. A Dialógusok 3. többek között a 9 helyi tévét kívánja összefogni, hogy készüljenek közös műsorok és egymás alkotásait mutassák be. A továbblépés lehetősége az, hogy már négy ország területén működő összefogásra lenne mód. BAZ megye, Kassai Kerület, Kárpátalja és Partium közös kulturális értékeinek bemutatása.
Ezt követően Berecz Lászlóné elnök bemutatta a Matyó Népművészeti Egyesületet, mely a rendszerváltás után alakult. Az Egyesület minden résztvevőnek egy dobozkát ajándékozott, mely egy matyó szívecske. Aki e szervezet iránt behatóbban érdeklődik, ajánljuk a www.matyofolk.hu honlap meglátogatását.
Utolsóként Ulman István mutatta be a Gömöri Kézművesek Társulását, annak történetét és törekvéseit, mely Gömörország területén működik. Mivel utóbbi időben sok jó hírt hall, s itt utalt az Ipolyon átívelő hidak építésére, arra gondolt, hogy hidakat emberi kapcsolatokból kellene építeni. A Társulat 2002-ben alakult. Tán az utolsó pillanatban, mert az egykor híres gömöri mesterségek kihalófélben vannak, esetleg már ki is haltak. A szocializmus futószalag mellé kényszerítette az embereket, s ezzel sárba taposták az egykori mesterembereket. Először a hosszúréti gyerekeknek tartottak bemutatót, s annak sikerén felbuzdulva kiszélesítették tevékenységüket. Gyerektábort szerveztek előadókkal, sátort építettek a helyi futballpályán. Kapcsolataik ma már Erdélyig nyúlnak. 2006-ban a volt Andrássy-kúria udvarán egy műhelyt építettek, ahol kenyérsütőkemencét és kerámia égetésére alkalmas kemencét is építettek. Megrendezték az I. Gömöri Kézművesvásárt, ahol a szabad emberek találkozhattak, s műsort is biztosítottak. Eleinte saját anyagi forrásaikra támaszkodtak, de azután – tizenöt évvel ezelőtt – Bányiczki Mária segítségét is igénybe vették. 2006-ban a kassai Rodostói Ház udvarán mutatkozhattak be egy vásár keretében. A kézművesség a kutúra fejlesztését segíti elő. Tavaly megtartották az I. Pásztortalálkozót, mely egyáltalán nem idegen tőlük, hiszen a pásztorság nem tud meglenni a kézművesek által nyújtott tárgyak nélkül. Gondoljunk akár a kerámiára, csengőre vagy késekre. Jövőre újra megtartják. A gyermektábort ezután a felépült Kézműves Ház udvarán tartják. S most már nemzetközi fazekastábort is szerveznek, hogy felélesszék az egykor híres gömöri fazekasságot. Szükség is van erre, mert már csak egy fazekas űzi Süvétén ezt az ősi mesterséget. Ebben Horváth Zoltán kazincbarcikai fazekas nyújtott felbecsülhetetlen segítséget. Ő készítette el újfent az egykori edényeket a rozsnyói bányászmúzeum anyagának segítségével. Az alapítók között ott volt Badin Ádám is, aki bábos. Hogy került oda? A bábokat is kézművesek készítik. Ő is Hosszúréten telepedett le, s aktív szellemi jelenlétével támogatja a Társulat munkásságát. Rendezvényeik színvonala egyre emelkedik, hogy egyhetes táboruk látogatója lett a Szőttes együttes, s nekik cserébe sikerült egy egészen más világot bemutatni.
Ulman István befejezésképpen egy lírai képpel zárta ismertetését. Azt kívánom – mondta -, hogy ha ez a képzeletbeli híd megépül és a közepén elszenderednek, akkor szép álmuk legyen, hogy a magyarok, szlovákok, németek, rutének szeretik egymást. Ha felébrednek álmukból akkor ez váljék valóra. Valósuljon meg, hogy a híd két oldaláról induljanak egymás felé az emberek és egyforma őszinte szándékkal munkálkodjanak azon, hogy ez a népek közötti kapcsolat gyümölcsöző legyen.
Kolostori Gábor a konferenciát egy spanyol zenész gondolatával zárta, aki azt mondta, a Földközi Tenger egy lavór, amiben görögök, spanyolok, olaszok, marokkóiak áztatják magukat. A tenger a zene, a kultúra, mely közvetít, amiben meg tudunk fürödni. A Kárpát-medence valamikor szintén tenger volt. Ebben reménykedünk, hogy abban a „vízkultúrában” mindenki megfürödhet.
A részletek iránt a B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet honlapján lehet tájékozódni (www.kult-tura.hu), vagy Kolostori Gábornál (közművelődési intézményegység-vezető; kolostori@kult-tura.hu), Bányiczki Lászlóné projektmenedzsernél (banyiczki@kult-tura.hu), vagy Szenttamási István Tamás projektasszisztensnél (szenttamasi@borsod-ped.hu), illetve szlovákul és magyarul Eleonóra Kovalčíková (KOS) projektmenedzsernél (riaditelka@osvetake.sk) és Kupec Mihály szakértőnél (riaditel@kcubar.sk).

Balassa Zoltán
Fotók: Szenttamási István Tamás és Balassa Zoltán