Vita bontakozott ki a Duna Televízió pozsonyi tudósítójának személyéről, még inkább arról, hogy milyen képet közvetít a szlovákiai valóságról. Megszólaltak olyanok is, akik bevallottan nem nézik a Duna Televíziót. Én hűséges nézője, támogatója vagyok, és mivel – tévesen – a vita kirobbantójaként, értelmi szerzőként tűnt fel egy blogban a nevem, kötelességemnek érzem, hogy most már kifejtsem a véleményem a nyilvánosság előtt:
Egy közeli ismerősöm november 17-én este email-t küldött: “a Duna Televízióban, a Térképben Barak, az állítólag legismertebb szlovákiai magyar hírportál tulajdonosa volt a fő forradalmár. A megyei választások előtt a Hídnak kampányolt a pozsonyi tudósító. Össze kell fognunk, hogy megmentsük Hushegyiné Rudas Dóra tendenciózus, részrehajló kútmérgezésétől a Duna Televíziót. Add tovább! Az illetékeseknek is.”
Olyan ember küldte el a véleményét nekem (is), aki nem szokott körleveleket, felszólításokat küldözgetni ok nélkül. Ezért szót fogadtam neki, és elküldtem üzenetét sms-ben olyanoknak, akik tudják, ki Barak László, és szerintem nézik a Duna Televíziót.
Ezek szerint volt a címzettek közt olyan, aki értesítette Barakot is (jól tette), és ezután megéltem azt, hogy Barak a blogjában jól belém törölte a cipőjét.
Egyébként, ha az üzenet tőlem származna, akkor én előbb biztosan H. Rudas Dórát hívtam volna fel, és mondtam volna el a véleményemet neki. És vettem volna a fáradtságot, és a televízió elnökét is megkerestem volna. A fejlemények miatt azonban most már inkább a nyilvánosság útját választom.
Néhány napnak el kellett telni ahhoz, hogy végre összerakjam, mire gondolt az, aki figyelmeztetett a problémára, és hogy mi mindenre mutat rá ez a rövid üzenet.
Az egyik utalás nagyon is aktuális, mert a Duna Televízióért éppen összefogtunk, a nemzet televízióját sokan aláírásunkkal erősíteni próbáljuk. Érdemes megnézni a névsort, kik azok, akik Felvidékről azonnal reagáltak a Duna Televízió felhívására. (Megkockáztatom, hogy egyik-másik aláíró esetében nem csodálkoznék, ha mostanában az aláírása visszavonását fontolgatná.)
A másik tény, hogy H. Rudas Dóra már nem az egyik kereskedelmi tévécsatorna munkatársa, hanem a nemzeti elkötelezettségű Duna Televízió tudósítója lett, néhány hete vált nyilvánvalóvá. (Csak margóra jegyzem meg, engem is felhívott, egy interjú témájáról beszéltünk, aztán a felvételből nem lett semmi, de ezt úgy fogom fel, hogy a téma közben veszített időszerűségéből. )
Amikor megtudtam, hogy a Duna Televízió őt találta meg, magamban azt gondoltam, sajnos kevés a felvidéki televíziós szakemberünk, mit lehet csinálni, bízzunk a budapesti szerkesztők józanságában … Most már látom, mennyi minden múlik a tudósító szemléletén. Ezt hiba volt egy percig is szem elől téveszteni.
A két tudósítás, amivel az üzenet küldője, és most már több portál is foglalkozott, önmagáért beszél.
November 11-én este nagyon rossz érzés volt látni a Térképben a pozsonyi tudósító összeállítását arról, hogy is állunk mi, szlovákiai magyarok a megyei választásokkal. Mint kiderült, mások is hasonló szemmel nézték. Kínosan erőltetett volt, hogy szinte másodpercre kidekázva szerepeltek benne az MKP és a Híd képviselői is, és olyan képet alkothatott a Duna Televízió nézőközönsége, mintha a szlovákiai magyar választók érdekeit képviselő két pártról lenne szó.
Talán aki most összeveti a megyei önkormányzati testületekben elért képviselőhelyek arányát, ami 40:2 az MKP javára, az már reálisabban látja, miért volt valóban tendenciózus H. Rudas Dóra összeállítása. A bevágott képekkel és az összekötő szövegben azt emelte ki, hogy kétpólusú lett a szlovákiai magyar közösség az MKP szétszakadása óta. Nem akarok politikai okfejtésekbe bonyolódni, ezért pusztán annyit: akik itt élünk, tudjuk, hogy az MKP nem szakadt ketté, hanem Bugár új pártot alapított, és a szlovákiai magyarok érdekeivel szemben politizál. Ezért megmagyarázhatatlan a pártjának ez a nagy térnyerése a Duna Televízióban. Semmilyen szakmai érv nem szólhat amellett, hogy a Most-Hídról, mint az együttműködés, tolerancia letéteményeséről beszéljen a Duna Televízió tudósítója.
Újságíróktól hallottam, hogy amikor H. Rudas Dóra a megyei választások után feltette a kérdést Csáky Pálnak, hogyan értékeli a megyei választások eredményét, az MKP elnöke tömören elmondta, hogy a szlovákiai magyarok rosszabb eredményt értek el, mint négy éve, és ez köszönhető a Duna TV tudósítójának is. Nos, ezt a felvételt nem látták viszont a tévé nézői, mert a riporter  gyorsan más nyilatkozót keresett az MKP vezetői közül …
November 17-én, a bársonyos forradalom estéjén nem néztem a Duna Televíziót, de utólag megkerestem az aznapi Térképet a Duna archívumában.
Mit mondjak? Aki nem talál az 1989-es fordulatot hitelesebben képviselő szlovákiai magyar személyiséget, mint Barak Lászlót, azt csak sajnálni tudom. Barak a kommunista rendszer egyik legelkötelezettebb kiszolgálói közé tartozik, és ahogy ma „szolgálja” a közösségünk érdekeit, az is felháborító. De hát erre szakosodott, bulvár újságíróként keresi kenyerét. Hogy éppen vele kell színesíteni a Duna műsorait, azt nehezen fogom fel.
Az üzenetet küldőnek feltűnt, hogy az egyik legismertebb szlovákiai magyar hírportál tulajdonosaként mutatta őt be a tudósító. Valószínűleg ezért kaptam én is az üzenetet, hogy elgondolkozzam azon, mi a helyzet a szlovákiai magyar hírportálok ismertségével. Nos, a Felvidék Ma ismertségével elégedettek vagyunk, a másik pedig nem igazán érdekel, bár a verseny egyre élesebb. Azt nagyon sajnálom, hogy a Duna Televízió nézőinek éppen a Barak-féle portált próbálják „eladni“, amelyik a legtöbb trágárságot, a legtöbb bulvárhírt közvetíti, a szlovák kulturális minisztérium kisebbségi kultúrákra szánt keretéből származó tetemes támogatással. Pedig a tartalma mindenről árulkodik, csak kulturáltságról nem.
Kérem a Duna Televízió vezetőit, valóban gondolják végig, hogy milyen értékek mentén szerkesztik a műsorokat, és hogy vonzani, vagy taszítani akarják-e a felvidéki nézőiket?

Pogány Erzsébet