Mészáros Alajos, az Európai Parlament felvidéki képviselője megkeresésünkre elmondta, az EP tegnap éjszakába nyúló időpontban vitatta meg a Bizottság jelentését a szlovák nyelvtörvényről, amelynek “A kisebbségi nyelvek használata az európai kulturális örökség keretén belül” címet adták. A harminc hozzászóló közül csupán a 6 szlovák felszólaló vette védelmébe a törvényt, a többi hozzászólás a valódi európai értékek mentén fogalmazódott meg. Mészáros Alajos professzor írásban terjesztette be hozzászólását, amit az alábbiakban közlünk:

“Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim, én, mint szlovákiai magyar képviselő, tehát a szlovák nyelvtörvény egyik elszenvedője kijelentem, hogy a törvény rossz. És nem csak azért rossz, mert sérti az európai értékrendet, hanem azért, mert erőszakosan beavatkozik több százezer szabad európai állampolgár anyanyelv-használati jogába és elfogadhatatlan módon korlátozza annak szabad gyakorlását. A büntetéstől való félelem és a nyelvtörvény nem egyértelmű megfogalmazása oda vezet, hogy a polgár nem meri használni anyanyelvét ott sem, ahol az megengedett. Másrészt kényszerítve van a kettős nyelvhasználatra akkor is, amikor az teljesen indokolatlan.
A nacionalista eszméket is felvállaló szlovák kormány úgy indokolta a nyelvtörvényt, hogy annak úgymond egyensúlyt kell teremteni a dél-szlovákiai régiókban a szlovák és magyar nyelvhasználat között. Mint kifejtette, ez úgy értendő , hogyha egy magyarlakta községben egy szlovák él, joga van minden hivatalos információra ezen a nyelven, fordítva viszont ez csak akkor érvényes, ha a kisebbség számaránya legalább 20 %. És történik mindez a 21. század Európájában!”

Felvidék Ma