A 20 százalékos népességarány alatt is hivatalossá kellene tegye Szlovákia a kisebbségi nyelvhasználatot – áll az Európa Tanács (ET) szerdán kelt jelentésében.

Ezt a helyi és a regionális szinteken kifejezetten ajánlja az irat, amely arra is felhívja Szlovákia figyelmét, hogy biztosítsa minden szinten a magyaroktatást, valamint növelje a kisebbségi nyelven sugárzó televíziók és rádiók idő- és frekvenciakeretét.

Az Európa Tanács (ET) azt javasolja Szlovákiának, hogy az iskolai oktatás minden szintjén javítsa a kisebbségi nyelvek tanítását és a tanárképzést, valamint a kisebbségi nyelvű média helyzetét. A november 18-án kelt jelentést a strasbourgi székhelyű ET Miniszteri Bizottsága fogadta el, annak a szakértői állásfoglalásnak az alapján, amelynek a szövegét áprilisban öntötték végleges formába. Ebben tehát még nem tükröződik a szlovák államnyelvről szóló, június 30-án hozott törvénymódosítás.

A jelentés a magyar, a német, a rutén, az ukrán, a roma, a cseh, a bolgár, a horvát és a lengyel nyelv szlovákiai helyzetét tekinti át. Felszólítja Pozsonyt: tegyen további intézkedéseket annak az igazságtalan gyakorlatnak a megszüntetése érdekében, hogy roma gyerekeket speciális oktatási intézményekbe iskoláznak be. A dokumentum hangsúlyozza, hogy az iskolai oktatás minden szintjén biztosítani kell a kisebbségi nyelvek megfelelő oktatását, és javítani kell a kisebbségi nyelveket oktató tanárok képzését is.

Az Európa Tanács arra „bátorítja” Szlovákiát, hogy javítsa a kisebbségi nyelveken sugárzó közszolgálati televíziózást és -rádiózást, valamint könnyítse meg a magán-televízióknak és a magánrádióknak a kisebbségi nyelveken való műsorsugárzást. Szintén szorgalmazza az ET, hogy legyenek Szlovákiában újságok minden kisebbségi nyelven.

Az Európa Tanács szakértői szerint a szlovák hatóságoknak lehetővé kellene tenniük szóbeli vagy írásbeli kérvények magyar nyelvű előterjesztését és azt, hogy azokra magyar nyelven adjanak választ – minden olyan esetben, amikor a magyar nyelvűek elegendő száma ezt indokolja, és nem csak ott, ahol érvényesül a szlovák jog által előírt 20 százalékos kisebbségi nyelvű küszöbérték.

Ugyancsak javasolja Strasbourg, hogy a helységnévtáblák esetében se korlátozzák a magyar nyelvhasználatot a 20 százalékos szabály alapján. A regionális és helyi önkormányzatokban kifejezetten ajánlja az Európa Tanács, hogy terjesszék ki a magyar nyelv használatának lehetőségét. Regionális és helyi szinten helyes lenne kisebbségi nyelven is közzétenni a hivatalos dokumentumokat, nem csupán azok kivonatos vázlatát – olvasható az állásfoglalásban.

A jelentés összeállítói helyesnek tartanák, ha eltörölnék Szlovákiában azt a szabályt, miszerint valamely helyi önkormányzati hatósági ülésen csak akkor szabad magyar nyelven értekezni, ha azzal az összes jelenlévő egyetért.

mno.hu, mti