A gazdasági válság hatására több vállalkozásnál felmerült, hogy vagy költségcsökkentés céljából, vagy előremenekülés jelleggel Szlovákiába helyezi át tevékenységét illetve terjeszkedik. Cégjogi szempontból az ilyen lépés bonyolultabb mint sokan gondolnák, ugyanis Szlovákiában meglehetősen körülményes a cégeljárás.
Az öt lehetséges cégforma – közkereseti társaság (v.o.s.); betéti társaság (k.s.); korlátolt felelősségű társaság (s.r.o.) és részvénytársaság (a.s.) – közül a gyakorlatban a kis és közepes méretű vállalkozások esetében a Kft. a legkedveltebb alapítási forma. A Kft. alapításához és bejegyzéséhez szükséges a társasági szerződés, a letétkezelő nyilatkozata, aláírás minta, illetőleg a alapítók és az ügyvezető azonosító okiratai. A törzstőke minimum 5.000 euró. Az alapítás és bejegyzés teljes költsége mintegy 500 euró. A hatósági bejelentés és cégbírósági bejegyzés három hetet vesz igénybe. A fenti díjakból a bejegyzési illeték 331,50 euró, ami csökkenthető, ha a cégbejegyzés elektronikus rendszerét használjuk. Itt a bejegyzési illeték megfeleződik, azonban az elektronikus aláírás azonosítása miatt az eljárás 7-10 nappal tovább tart.
A társaság üzleti tevékenységét csak a cégbírósági bejegyzést követően (és – hazánkkal ellentétben – nem már az alapító dokumentumok ügyvédi ellenjegyzése után) kezdheti meg. A cégbírósági és az ipari-, kereskedelmi engedélyezési eljárás szlovák nyelven történik.

Javaslatunk: A legegyszerűbb a piacra lépés egy helyi ügyvezetővel rendelkező s.r.o.-n keresztül. A legjobb, ha a Társaság székhelye egy ügyvédnél van, elkerülendő a bérleti szerződéssel kapcsolatos hosszadalmas tárgyalássorozatot. Cégalapításnál nem szabad spórolni a társasági szerződésen, mert ilyen módon elkerülhetők a későbbi magas következményes költségek. A külföldi vállalkozók számára a társasági szerződés kétnyelvű elkészíttetése magától értetődő kell hogy legyen.
A szlovákiai vállalkozás nagy versenyelőnye a munkajogi és adózási szabályozásokban rejlik. A minimálbért törvény szabályozza, a tevékenység jellege szerinti csoportok alapján 6 minimálbér kategória létezik. A legalacsonyabb havi minimálbér 295,50 Euró.
A szlovák rendszer a magyarországi munkaadó teljes bérköltségével szemben óriási különbséget jelent, és ily módon világos a versenyelőny a szlovák társaságok javára. Emellett a magyarországi munkavállalókhoz képest Szlovákiában a bruttó munkabér lényegesen nagyobb része marad nettó jövedelemként a munkavállalónál.
2004. január 1. óta a személyi jövedelemadó és a társasági nyereség adó minden jövedelemkategóriában egységesen 19 %-os mértékű. Ez további szembetűnő előny a szlovákiai vállalatok számára, mivel sem a magyarországihoz hasonló különadót, sem pedig iparűzési adót nem kell fizetniük. További előny, hogy az adózott eredmény felosztása esetén a társaság tulajdonosai Szlovákiában  osztalékadót sem fizetnek.

Bánki Orsolya, Világgazdaság Online – Üzleti blog