Dr. Rostás Tibor, volt tanárának, mesterének Tóth Sándornak 1967-ben íródott szakdolgozatát szerkesztette könyvvé, aki az ELTE Művészettörténet Tanszéken Dr. Prokopp Mária művészettörténész és egyetemi tanár mellett évtizedekig munkálkodott. Tóth Sándor halálának első évfordulójára, 2008. december 1-re lett a könyv kiadva.

A kötet témája három felső-magyarországi premontrei kolostor: Kisbény, Ipolyság és Bozók, amelyek történeti adatait, megbízóit, donátorait és fennmaradt középkori építészeti maradványait ismerteti. Végül bemutatja összefüggéseiket más magyarországi, románkori és koragótikus emlékekkel is.
A három kolostortemplom Felső-Magyarország legfontosabb későromán, koragótikus emlékei között szerepel, melyekről szlovákul alig-alig valami, magyarul pedig ezen a dolgozaton kívül semmilyen komolyabb mű nem jelent meg eddig. A könyv tehát hiányt pótol, és bizonyára érdekelheti a felvidéki magyar közösséget, de talán néhány szlovák szakembert is Pozsonyban.
Dr.Rostás Tibor a könyvhöz készített egy bőséges, 35 oldalas német rezümét és egy méltató utószót is. Az 50 szöveg közti ábra és a kötet végén táblákba rendezett 77 kép nagy része közöletlen archív felmérési rajz és fotó a budapesti és a pozsonyi műemléki hivatal terv- és fotótárából.
Ezt egészítik ki a jelenlegi állapotról készített saját fotói. A könyv teljes helynévanyagát a belső borító térképére vitték, készült irodalomjegyzék és természetesen mutatók is.
A kötet különleges, archaizáló tipográfiával, sárga papíron, szép kivitelben, kihajtható füles papírkötésben készült.

Felvidék Ma, EM