(szerző: Házik Zoltán, Kárpáti Harsona) Régóta foglalkoztat ez a kérdés, mint gyakorló szülőt. Ezért, ha gyermekeimmel foglalkozom, még inkább meg vagyok  győződve arról, hogy az anyanyelv pontos ismeretét és gyakorlását az óvodában kell megkezdeni. Mert a nyelvismeretet a pici gyermek szinte az anyatejjel szívja magába, de a magyar nyelv helyes és szakszerű használatát csak pedagógus segítségével lehet tökéletesen elsajátítani.

Hisz abban mindnyájan egyetértünk, hogy a házat nem a kéménynél kezdjük, hanem a jól megásott fundamentumnál. Ez az alap pedig gyermekeink szakszerű nyelvtanulásánál az óvoda! Meg vagyok arról is győződve, hogy minden gyermek általános testi és szellemi fejlődését nagyban elősegíti, hogy anyanyelvén tanulja a szellemi ismereteket. Számtalanszor előfordult nálunk itt, Rimaszombatban is, hogy nemcsak identitászavart, hanem általános pszichikai törést okozott gyermekeknek, hogy magyarként miért kellet szlovákul beszélnie az óvodában. Ráadásul arra sem lehet hivatkozni, hogy a magyar nyelvű oktatás nem megfelelő minőségű. Ennek ellenére, hogy különösen az utolsó nyolc évben egyre nagyobb a hiányérzetem, hová tűnik az önálló és szakszerű magyar oktatás? Egyrészt a szülőkön is egyre nagyobb a nyomás, hogy gyermekeiket szlovákosítsák, másrészt, folyamatosan csökken a gyermekek minőségi oktatásához szükséges anyagi forrás is. Ezek a cselekedetek pedig tudatosak, hogy a teljes nyelvi asszimilációra kényszerítsék „a homogén szlovák állam” testében „idegenként” szereplő magyarságot. Ezek a nemzetiszocialista gyökerekre visszavezethető cselekedetek, amit főleg Slota és bandája sugall, teljesen ellentétes annak a Szlovákiának az eszmeiségével, ami az Európai Unió teljes jogú tagja.

A szlovákiai magyar politikusok azonban mintha az anyaországbeli tettestársaik tükörképei lennének, hallgatnak! Csak az a kérdés miért? Megegyeztek erről valakikkel? Miért ez a hallgatás, beletörődés?
Ugyanis ha a jelenlegi állapotok folytatódnak, és nemhogy új magyar óvodák nyílnának gyermekeinknek, hanem a régieket is bezárják, akkor borítékolható, hogy tíz éven belül magyar alapiskoláink sem lesznek!
Fontos tehát, hogy a magyar szülők teljes mellszélességgel álljanak ki a magyar nyelvű önálló óvoda mellett. Mivel az Európai Unió kifejezetten támogatja a nemzeti létet és ennek oktatását, rá kellene tehát jönni arra, hogy amit ma követelünk az nem adomány, hanem jog. Kérlek benneteket magyar Édesanyák és Édesapák, hogy követeljétek mindenhol az önálló magyar óvodai oktatást. Mert ez alapozza meg gyermekeiteknek a további utat az általánostól az egyetemig, még pedig magyarul. Ha nem ezt cselekszitek, hanem mint „idegen” nyelvet tanulja gyermeketek a magyart, örökre elvesztitek szívüket nem csak a magyarságtól, hanem magatoktól is.

http://karpatiharsona.info