A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala (SZMK) nem látja értelmét annak, hogy továbbra is részt vegyen abban az egyeztetési folyamatban, amelyet a szlovák kulturális minisztérium kezdeményezett az államnyelvtörvény végrehajtási utasításairól.
“Nem kívánunk segédkezni a kormánynak abban, hogy részvételünkkel is legitimálja, igazolja azt az úgymond egyeztetési folyamatot, amelyet a kisebbségek képviselőivel folytat” – nyilatkozta Petőcz Kálmán, az SZMK szóvivője .
A korábbi hivatalos szlovák nyilatkozatokban csütörtökre jelzett újabb konzultációra a kulturális tárca és a legfontosabb szlovákiai magyar civil szervezeteket tömörítő SZMK között nem került sor.
Petőcz szerint a kormányzat hozzáállása “komolytalan”, és szó sincs “érdemi konzultációkról”. A kulturális tárca ugyanis a végrehajtási utasítások tervezetét csak akkor ismertette a Kerekasztallal, amikor az anyag már elkészült, s azt tárcaközi egyeztetésre terjesztette elő. Az SZMK – ellentétben a kormányzattal – nem tekinti lezártnak a nyelvtörvény ügyét.
Az SZMK Koordinációs Bizottsága szerdán tárgyalt a kérdésről.
“A Kerekasztal továbbra is úgy véli, hogy számára az államnyelvtörvény alapvető filozófiája elfogadhatatlan, mivel az a nemzetállam koncepciójára épül egy olyan államban, amely multikulturális és multietnikus. A törvény szerintünk beavatkozik a magánéletbe, a szólásszabadságba és a vállalkozás szabadságába” – áll az SZMK-ülés után kiadott közleményben.
A testület szerint az “államnyelv” fogalma nincs összhangban a közös cseh-szlovák alkotmányos hagyományokkal és az olyan európai országok gyakorlatával sem, ahol olyan mértékben használnak kisebbségi nyelveket, mint Szlovákiában.
“Alapvetően nem értünk egyet azzal, hogy bárkit megbüntessenek, bármely nyelv használatáért vagy nem használatáért” – szögezi le az SZMK.
“Az egyeztetések kezdetén abból az előfeltételezésből indultunk ki – az EBESZ főbiztosának ajánlása alapján is -, hogy a kormány egyértelműen támogatja majd a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának védelmére és támogatására vonatkozó jogi előírások módosításának szükségességét, támogatja az erre irányuló törvénykezési kezdeményezést, annak érdekében, hogy helyreálljon az egyensúly a szlovák nyelv és a nemzeti kisebbségek nyelveinek védelme és támogatása között. A valóság azonban az, hogy ezek az elvek nem ebbe az irányba mutatnak. Sőt, a szlovák kormány emberi jogokért és kisebbségekért felelős alelnöke, vagyis a legilletékesebb kormánytag úgy nyilatkozott, hogy nem is tervezik a kisebbségi nyelvhasználat jogrendszerének reformját” – mutat rá a dokumentum.
“A fentiekben felsorolt tények alapján jelenleg kétségesnek tartjuk, hogy a további egyeztetéseknek lenne értelmük” – olvasható a dokumentumban. (mti)