Szombaton „jubileumi”, ötvenedik ülését tartotta a Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsa. A tanácskozást követően a testület elnökével, Farkas Ivánnal készült az alábbi interjú .

Az 50 országos tanácsi ülés már egy komoly párttörténelmet jelez. Volt ünneplés?
– Csupán annyi volt, hogy a megnyitó beszédemben megemlítettem, hogy ez az MKP Országos Tanácsának jubileumi, 50. ülése is egyben. Ezt követően rögtön rátértünk az érdemi munkára, hiszen júniusban parlamenti választások lesznek, és rengeteg addig a teendőnk. Természetesen figyeljük az aktuális politikai-társadalmi folyamatokat is, ezekkel összefüggésben több szakmai-politikai nyilatkozatot fogadtunk el. Egyébként maga a tanácskozás lefolyása méltó volt a kerek számhoz.

Kezdjük a beszélgetést azokkal a témákkal, melyek leginkább foglalkoztatják manapság a szlovák belpolitikát. Bombabotrány, kamionblokád…
– A kormány nagyon szerencsétlen döntésekkel kezdte a 2010-es esztendőt. Egyrészt a poprádi–írországi robbanószer-botrány után rendkívül felelőtlenül állt a dolgokhoz. Ezzel kapcsolatban az emberek biztonságáról, sőt, életekről lehet szó, és azzal, hogy a kormány nem kezeli ezt méltó komolysággal, gyakorlatilag támadást indított az emberi jogok, elsősorban az emberi méltóság és az élethez való jog ellen. Ha ehhez hozzávesszük az elmúlt időszakban tapasztalt rendőrségi túlkapásokat, akkor nem lehet kétséges, hogy Szlovákiának egy teljesen más kormányra van szüksége. Ami a közlekedési blokádot illeti, mi kiállunk a fuvarozók mellett, mert követeléseik jogosak. Elvárjuk a kormánytól, hogy folyamatosan kommunikáljon velük. Semmiképpen sem szabad megtorpanni azzal, hogy a parlament elfogadja a fogyasztási adó csökkentését. Ez ugyanis a fuvarozók többletköltségeinek (az elektronikus útvám miatt) kompenzálására kevés! Ez nemcsak a fuvarozók gondja, hanem az egész nemzetgazdaságé. A szállítási díjak növekedése előbb-utóbb megjelenik az árakban is. A szállítás többletköltségeit végső soron a polgárok térítik majd meg, tehát mindannyiunkról szól a durva kormányintézkedés. A kormány hozzáállása az egész ügyhöz elég „sajátos”, hiszen a fuvarozók számára tavaly az autópályás matrica így is több mint 900 euró volt, most pedig drasztikusan emelte – öt hónappal a választások előtt – a költségeiket, esetenként a tavalyi öszszeg 15–20-szorosára. A fuvarozók azt kérték, hogy gondjaik megoldásának megvitatása az utcákról kerüljön a parlament talajára, ezért mi az ellenzéki pártokkal együtt benyújtottuk a közlekedési miniszter leváltásáról szóló indítványt. A parlamentben folytathatunk tehát érdemi vitát a szaktárca és intézményei mulasztásáról, és arról, hogy mekkora nemzetközi botrány kerekedett az év elején történtekből, mennyire megkárosították ezek az ország hírnevét idehaza és külföldön is.

Sőt, az elmúlt hetekben más tárcáknál is komoly „túlkapásokat” tapasztaltunk a közpénzek felhasználását illetően. Mi a véleménye a szociális üzemekkel kapcsolatos problémáról?
A szociális minisztériummal kapcsolatban még a „hírhedt” faliújságos tenderrel is párhuzamot vonhatunk. Hiszen akkor is azzal hitegettek bennünket, hogy nincs gond, Brüsszelből ömleni fog a pénz, ám végül az EU-tól egyetlen cent sem jött. Az elmúlt évben, december 11-én a parlamentből tényfeltáró látogatáson voltunk a szociális minisztériumban. Megkérdeztem Tomanová miniszter aszszonyt, tud-e garanciát vállalni arra, hogy a szociális üzemek költségeit az EU fedni fogja? Ő azt mondta, hogy igen. De most azt látjuk, hogy ezek a pénzek folyósítása is nagyban megkérdőjelezhető, ugyanis a pályázatok szlovákiai lebonyolítása és a támogatás megítélése ismét nem volt összhangban az európai gyakorlattal, felmerül tehát a visszaélés gyanúja. Ha viszont a szociális üzemekre nem érkezik pénz az EU-ból, akkor erre is az állami költségvetésből, a közszférából kell majd áldozni, tehát mindannyian adakozunk majd az üzemek fenntartására és működtetésére.

Mi a véleménye a kormány azon tervezetéről, hogy szűkítik a minisztériumok számát, nevezetesen az építésügyi minisztérium beolvad a gazdaságiba, a környezetvédelmi pedig a mezőgazdaságiba?
– Ez az elhatározásuk szorosan összefügg a kamionblokáddal, illetve a gázolajra kivetett fogyasztási adó literenként 9 eurócentes csökkenésével. Ez végül azt eredményezi majd, hogy a gázolaj 13 centtel lesz olcsóbb a töltőállomásokon. Természetesen ezt az indítványt az MKP megszavazza, ám a keletkezett költségvetési űrt (kb. 100 millió euró) a kormány a minisztériumok szűkítésével nem fogja tudni pótolni. Az államapparátus szűkítése helyes irányba mutat, azonban ily módon reagálni a fogyasztási adó csökkentésére és az államkassza bevételeinek csorbítására, választási kampányszerű, populista intézkedés. Ráadásul mindez a választások utáni időszakra vonatkozik, a parlamenti választások pedig minden korábbi döntést felülírhatnak.

Milyen kimondottan „magyar jellegű” témákkal foglalkozott az MKP Országos Tanácsa?
– Éppen most zajlanak az iskolai beiratkozások. Nemzeti közösségünk fennmaradása érdekében, ugyanakkor a gyermekek érvényesülése érdekében is rendkívül fontos, hogy a gyermekek anyanyelvükön tanuljanak. Ezzel kapcsolatban is megfogalmaztunk egy felhívást. Természetesen nem kerülhettük meg a január elsején életbe lépett nyelvtörvény okozta helyzetet sem. Az MKP Országos Tanácsa felkérte a magyar ajkú polgárokat, hogy ne hátráljanak meg, ugyanúgy használják az anyanyelvüket szóban, írásban, mint eddig. Foglalkoztunk továbbá az önkormányzatok helyzetével, hiszen a gazdasági és pénzügyi válság legsúlyosabb lecsapódása a vállalkozók és a vállalatok mellett éppen azokban volt. Az államapparátus a válság következményeinek enyhítésére tavaly az önkormányzatok kárára hozott legiszlatív intézkedéseket. Ennek következtében 2009-ben az önkormányzatok gazdasági helyzete alaposan megromlott. Idén többen közülük a fizetésképesség határára kerülhetnek, bevételkiesésük a legiszlatív döntéseknek köszönhetően körülbelül 400 millió euró (12 milliárd korona), lesz. Ez még 100 millió euróval (3 milliárd korona) több, mint 2009-ben volt! Gondok lesznek az önrész biztosításával ott, ahol sikeres EU-pályázatának köszönhetően a település kultúrházát, szociális otthonát, az utakat, járdákat vagy magát a település központját szeretné átépíteni, korszerűsíteni. Felhívásunkban felszólítottuk a kormányt, hogy a gazdasági válság okozta terheket a közigazgatás minden szintjére arányosan kellene elosztani!

Mindenütt azt hallani-olvasni, hogy a gazdasági válság már túl van a mélyponton, és megkezdődött a fellendülés időszaka…
– Nagyon sok hitelminősítő intézmény és gazdasági elemző pozitív képet fest Szlovákia 2010-es gazdasági kilátásairól. Ez túlzott optimizmus! Hallhattunk már 3%-os növekedési prognózisról is, a pénzügyminiszter ennél kicsit visszafogottabb, ő 1,1%-os gazdasági fellendüléssel számol. De elégedettségre még nincs ok, hiszen a munkanélküliségi ráta ettől nem lesz kisebb, annak javulása általában egy-két évet késik a makrogazdasági mutatók változásához képest. Sőt, még a közszférában való pozitív elmozdulásoknál is fáziseltolódással kell számolni. Pontosan ezért szükséges ebben az átmeneti időszakban minden lehetséges eszközzel támogatni az önkormányzatokat. Erre is felhívtuk a kormány figyelmét. Ugyanis előfordulhat, hogy fizetésképtelenné válik az önkormányzat, szélsőséges esetben akár csődbe is juthat. Ezt egy felelős kormányzatnak meg kell előznie! Mivel a polgárok ügyes-bajos dolgaikat a közigazgatás hozzájuk legközelebb álló szintjén, vagyis a helyi önkormányzatokban intézik, semmilyen felelős politikusnak nem lehet érdeke a helyi önkormányzatok működésképtelenné tétele. A közeljövőben még hatékonyabban szeretnénk felvállalni önkormányzataink érdekképviseletét. Ezért a Országos Tanács határozatában rögzítettük, hogy járásonként javasoljuk az Önkormányzati Klubok létrehozását, amelynek kezdeményezői az MKP színeiben megválasztott polgármesterek lehetnének, de szívesen várjuk majd a független polgármestereket is, hiszen a legtöbb esetben ők is magyar közösségeket képviselnek.

A szlovákiai magyar politikai egység megbontásával, illetve annak következményeivel is foglalkoztak?
– Igen, továbbra is azt valljuk, hogy választópolgáraink érdekeit leginkább egységes szlovákiai magyar politikával lehet képviselni. Ezért visszavárjuk sorainkba azokat is, akik az elmúlt hónapokban elhagyták az MKP-t. Nem voltak sokan, de kár az erő szétforgácsolásáért. Megfogalmaztunk egy olyan felhívást részükre, miszerint méltányoljuk, ha benyújtják az MKP szerveibe visszatérési szándékukra vonatkozó kérelmüket, és minden ilyen igénylés egyénileg lesz elbírálva. Úgy gondoljuk, ez is egy lépés lehet a szlovákiai magyarság politikai képviselete újbóli integrációjának irányába.

Forrás: Szabad Újság, Oriskó Norbert