Kassán január 20-án nyílt meg Steiner Józsefné kiállítása, mely a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Társaság és a Sárospataki Irodalmi Olvasókör segítségével érkezhetett Kassára. A Csemadok Kassai Városi Választmánya és a kassai Thália Színház örömmel felkarolta a kezdeményezést, s így a Thália Színház Márai Stúdiószínpadán megnyílt a Kazinczy Ferenc életútját képeslapokon, bélyegeken és fotókon bemutató kiállítás.

Az egri Marik Erzsébet zongorajátéka után, Kolár Péter igazgató mint házigazda üdvözölte a jelenlevőket. Dr. Kováts Miklós tanár nyitotta meg a kiállítást, mert dr. Fehér József, a sátoraljaújhelyi Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója a zord időjárásra való tekintettel nem jöhetett el.
Kováts elmondta, nem elkésett kiállításról van szó annak ellenére, hogy már több Kazinczy életpályáját bemutató tárlat mutatkozott be Kassán. Ám ez így van rendjén, hiszen az a hat év, melyet az író és irodalomszervező itt töltött, a legtermékenyebbek közé tartozott. Először patvaristaként jött, majd 1784-ben aljegyzőként, végül tanfelügyelőként szolgálta II. Józsefet, de miután a császár kénytelen volt rendeleteinek jelentős részét visszavonni, távoznia kellett posztjáról, így nem lehetett széles családja anyagi támasza.
Zemplén és Abaúj életében összefonódott, ahogy ez a tavalyi év folyamán is így volt, hiszen patakiak és újhelyiek jöttek a kassai rendezvényekre előadókként. Steiner Józsefné színes kiállítása is a zempléniek – nevezetesen a sátoraljaújhelyi Kazinczy Társaság és a Sárospataki Irodalmi Olvasókör -, valamint a kassai Chmelár Erzsébet közvetítésének köszönhetően jutott Kelet-Szlovákia központjába.
A huszonhárom tablón az életút egyes állomásait bemutató képeslapok, fényképek, bélyegek sorakoznak. Érsemlyén, Debrecen, Késmárk, Alsóregmec, Sárospatak, Bugyi, Kassa, Kufstein, a brünni Spielberg, Munkács, Abony, Széphalom, Tata, Tornalja és az erdélyi utazás stációi. Pannonhalma azért is szerepel ezek között, mert Kazinczy nyomán keletkezett annak mai neve, hiszen eredetileg Győrszentmártonnak hívták. S láthatjuk a kortársak arcmásait is. Orczy Lőrincét, Bessenyei Györgyét, Hajnóczyét, Kelemen Lászlóét, Martinovics Ignácét, Révai Miklósét, Berzsenyiét, Csokonaiét, Kölcsey Ferencét, Guzmics Izidorét, Bajza Józsefét, Toldi Ferencét, Ráday Pálét és másokét. Napóleon portréját is ott találjuk, mivel Kazinczy a császár nagy csodálója volt. Kazinczy Lajosét, az író és Török Sophie legkisebb fiáét, a tizennegyedik aradi vértanúét.
A kiállítás létrehozója nem volt jelen a megnyitón, ám bemutatkozása olvasható az egyik tablón.
A Nagyatádon élő Steiner Józsefné ötven éve szerezte agrármérnöki diplomáját, üzemgazdasági osztályvezetőként ment 19 éve nyugdíjba. Kiállítási tevékenységéért a város kulturális díjban részesítette, s számtalan oklevél birtokosa. Különböző könyvekhez nyújtott képi anyag igazolja aktív gyűjtői tevékenységét. A két gyűjtési terület, a bélyeg és képeslap végigkísérte életét, melyet az általa választott kínai bölcsesség is alátámaszt: „Ha egy órát boldog akarsz lenni fürödj meg. Ha három napi boldogságot kívánsz, házasodj meg. Ha nyolc napon át boldog akarsz lenni.,vágj le egy disznót és fogyaszd el, ha azonban állandó boldogságot kivánsz, úgy menj halászni lepkézni, bogarászni,vagy gyűjts képes levelezőlapot! Mert képeslapok köztetek mindent megtalálok. Tudás fájának ezernyi ágát Lepkét, madarat, halat és vadat, művészet rétjének sokezer virágát, mindent, amit csak elérhet a gondolat.” A képes levelezőlapok gyűjtését megelőzte a bélyeggyűjtés, melyhez 45 évvel ezelőtt fogott hozzá. A magyar bélyegeken kívül kedveli a gyógynövényeket, ezekből is összeállított kiállítási anyagokat, melyekkel 20 versenykiállításon szerepelt, ebből hét alkalommal külföldön.
Huszonöt éve váltott át a képeslapok gyűjtésére. Jelenleg a teljes gyűjtemény 50 000 darabból áll, ezek zöme helységlap, de a művészet, a tudomány, a vallás és egyéb témák is alkotóelemei gyűjteményének. Kiállításra mintegy 6500 db-ot dolgozott föl. 250 kiállításon vett részt, ebből 140 esetben önálló tárlaton, 17 megyében, annak 70 városában lépett a közönség elé. Külföldön is fogadták anyagait. Ausztriában s az elcsatolt területeken, a Vajdaságban, a Felvidéken több alkalommal állított ki.
Kiemelt témái közé tartoznak a magyar történelem jeles alakjai (az Árpád-házi királyok, az Árpád-ház szentjei, Mátyás király, Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc, a 19. sz. nagyjai, mint Kossuth Lajos, Erzsébet királyné) és nevezetes eseményei (a honfoglalás, az 1848/49-as forradalom). A zeneművészet nagyjai közül Liszt Ferenc, Bartók és Kodály, a költők közül Ady, Vörösmarty és Kölcsey Ferenc életét dolgozta föl. Ez évben Kazinczy Ferenc előtt tiszteleg, hazai és külföldi emlékek felkutatásával és azok bemutatásával e kiállítás keretében, melyen 200 dokumentumot állított ki.

Balassa Zoltán, Felvidék Ma

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}