A 2010/2011-es iskolai évben a kassai ipariskolában a meglévő szakokon kívül két új szakkal bővül a kínálat. A következő tanévben beindított két új szak a „műszaki líceum“ és a „vállalkozás iskolája“ lesz..
A megnyíló új szak a „műszaki líceum“- kódszáma 3918600, olyan képességeket és tudást közvetít, amely kitűnő lehetőségeket teremt a főiskolai és egyetemi továbbtanuláshoz, elsősorban műszaki karokon, valamint korszerű alapismereteket nyújt az egyes műszaki és informatikai területek szakmáihoz.
A képzés foka: ISCED 3A kategóriájú, érettségivel végződő, középszintű szakképesítés
A végzős elhelyezkedési lehetőségei: az informatika, a számítástechnika, valamint az információs és hálózati technológiák szakterületén pl.: számítógép-technikus, számítástechnikai szoftverüzemeltető, informatikai rendszergazda, hálózatüzemeltető, hálózati rendszergazda, programozó, honlap-készítő, adatbázis kezelő, műszaki informatikus, egyéb számítástechnikai szakmák
Továbbtanulási lehetőségek: műszaki irányzatú bakalár és mérnökképzés érettségi utáni specializált szakképzés
Az oktatási program:
Az általános képzés kiemelt közismereti tantárgyai a matematika, a fizika és az idegen nyelvek (angol és német).
A szakmai oktatás alapját az informatikai tantárgyak képezik, melyek kellőképpen felkészítenek a továbbtanulásra, valamint a képzés keretén belül széleskörű szakmai jártasságok elsajátítására adnak lehetőséget.
A kötelező tárgyak között az általános műveltséget nyújtó közismereti tantárgyak mellett alapvető szaktantárgyak szerepelnek: közgazdaságtan alapjai, gépészet, elektrotechnika, vállalkozás gazdaságtana, alkalmazott informatika, programozás, hálózati technológiák és az internetes technológiák keretén belül a weblapkészítés.
A képzés szakmai részében, 3.-4. évfolyamban a tanulók az alábbi két modul közül választhatnak:információs technológiák, vagy grafikai rendszerek.
Az egyes modulok a tanulók érdeklődése és képessége, valamint a munkaerőpiac kívánalmai és az iskola feltételei alapján választhatóak, melyek keretén belül megismerkedhetnek a korszerű szoftverek alkalmazásával, vagy programozói tudásra tehetnek szert.
Cisco NetAcad – Cisco Networking Academy
Az iskolában végzett tanulmányok mellett lehetőség nyílik részt venni a nemzetközileg elismert Cisco Hálózati Akadémia programban, melynek célja számítógép-hálózatok tervezésével, kiépítésével, karbantartásával, üzemeltetésével foglalkozó szakemberek képzése.

A megnyíló másik új szak a „vállalkozás iskolája“- kódszáma 6341600, olyan képességeket és tudást közvetít, amely kitűnő feltételeket biztosít a főiskolai és egyetemi továbbtanuláshoz, elsősorban közgazdasági és jogi karokon. Lehetőségeket teremt egyéni, ipari és szabadfoglalkozású vállalkozási formában kereskedelmi, kisipari és szolgáltató tevékenységeket folytatni, többnyire kis- és középvállalatok szintjén.
A végzős tanuló középszintű szakképesítést ér el, köztulajdonú vállalatok, egyéni vállalkozások, gazdasági társaságok, szövetkezetek irányításához, képviseléséhez. Közismereti és szakmai tudást szerez magánvállalkozásának létrehozásához és a sikeres vállalati célok elérése érdekében az üzleti tervek kidolgozásához. Megérti a vállalkozás általános alapelveit és feltételeit, közgazdasági, ügyviteli, számviteli, jogi, informatikai, vállalati etika és kommunikációs ismereteket sajátít el.
A képzés foka: ISCED 3A kategóriájú, érettségivel végződő, középszintű szakképesítés
A végzős elhelyezkedési lehetőségei: kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás megszervezése,magánvállalkozók a gazdasági rendszeren belül – piacgazdaságban és központilag irányított gazdaságban,egyéni, ipari és szabadfoglalkozású vállalkozások – kereskedelmi, kisipari és szolgáltató tevékenységek folytatása, többnyire kis- és középvállalatok szintjén,
vállalatok, vállalkozások menedzselése – köztulajdonú vállalatok, egyéni vállalkozások, gazdasági társaságok, szövetkezetek irányítása, képviselete, szakmák közgazdasági területen belül: üzletviteli szakmenedzser, vállalkozási ügyintéző, pénzügyi tanácsadó, igazgatási ügykezelő, üzleti asszisztens, közgazdasági irodavezető, pénzügyi és számviteli ügyintéző, egyéb közgazdasági szakmák
Továbbtanulási lehetőségek: közgazdasági és jogi irányzatú bakalár és mérnökképzés főiskolai és egyetemi szinten érettségi utáni specializált szakképzés
Az oktatási program:
Az általános képzés közismereti tantárgyai olyan általános műveltséget és tudást nyújtanak anyanyelvi szinten a tanulók számára, melyet a mai modern kor végzőseinktől megkövetel, valamint a szlovák nyelv és két idegen nyelv (angol és német) alapos elsajátítását is biztosítják. Célja bővíteni az általános tudást, matematika, informatika, történelem, gazdasági földrajz, társadalomismeret, hittan, kultúra terén, hogy a képzés az élet minden területén az egyén hasznára váljon.
A kötelező tantárgyak között szerepelnek az elméleti szaktantárgyak, melyek kellőképpen felkészítenek a továbbtanulásra, valamint a szakmai érvényesülésre és karrierben való előrehaladásra: gazdaságtan, humánerőforrás menedzsment, vállalati jog, marketing, vállalati kommunikáció, számvitel, vállalati analízis.
A gyakorlati szaktantárgyak elsajátítása része a szakmai felkészítésnek, melyek lehetőséget adnak az önálló ötletek megvalósítására az alkotótevékenységre, valamint beleláthatnak a vállalkozási környezetbe: vállalkozás, alkalmazott informatika, ügyvitel és hivatalos levelezés, gazdaságtani gyakorlatok, számviteli gyakorlatok.
A sikeres érettségi vizsgát követően a végzősök a legismertebb szlovák szoftverfejlesztő cégtől – a Kros, Rt.-től államilag elismert szakmai végzettséget igazoló bizonyítványt vehetnek át, amely tanúsítja a legelterjedtebb számítógépes számviteli programok Alfa, Olymp, Omega magas fokú elsajátítását.

Bővebb információt a következő telefonszámon kaphatnak:
055/622 4527 8.00-15.00 (munkanapokon).